Τί θά συνέβαινε ἐάν οἱ κρυφές μας ἐπιθυμίες μποροῦσαν νά πραγματοποιηθοῦν;

Τί θά συνέβαινε ἐάν οἱ κρυφές μας ἐπιθυμίες μποροῦσαν νά πραγματοποιηθοῦν;Ὅταν ἤμασταν παιδιὰ καὶ ἀκούγαμε τὴν ἱστορία τοῦ Ἀλαντίν, ὀνειρευόμασταν νὰ βροῦμε αὐτὸ τὸ μαγικὸ λυχνᾶρι, ποὺ ὅταν θὰ τὸ τρίβαμε θὰ ἔβγαινε ἀπὸ μέσα του τὸ τζίνι καὶ θὰ ἐκπλήρωνε τὴν κάθε ἐπιθυμία μας.

Καθὼς μεγαλώναμε ὅμως, παραιτηθήκαμε ἀπὸ τὴν ἰδέα τοῦ νὰ γίνονται τὰ πράγματα μαγικὰ στὴν ζωή μας.
Τί θά γινόταν ὅμως ἂν οἱ κρυφές μας ἐπιθυμίες μποροῦσαν νά πραγματοποιηθοῦν;
Ποιές εὐχές θά κάναμε;

Δύσκολη ἐρώτηση, μιᾶς καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ξέρουν τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουν ἀλλὰ δὲ γνωρίζουν τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ θέλουν.
Αὐτὸ συνέβη μὲ τὰ χρόνια λίγο- λίγο γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὸ ἑαυτό μας ἀπὸ ἔναν πιθανὸ πόνο τῆς ἀποτυχίας ἢ τῆς ἀπόρριψεως ἢ κάποιου ἅλλου φόβου.

Πρῶτα λοιπὸν χάσαμε τὴν πίστη μας στὴν μαγεία τῆς ζωῆς, μετὰ χάσαμε τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό μας, ἔπειτα συρρικνώσαμε τὶς ἐπιθυμίες μας καὶ τὰ ὄνειρα μας, γιὰ νὰ προστατευτοῦμε, καὶ τέλος φτιάξαμε τὶς δικαιολογίες μας.

Ἂν ἤξερες ὅτι θὰ ἐπιτύχης, ποιά ὄνειρά σου θά ἤθελες νά πραγματοποιήσῃς;
Ἂν ἐμπιστευόσουν τήν μαγεία τῆς ζωῆς, ποιόν δρόμο θά ἀκολουθοῦσες;
Ἂν πίστευες ἀληθινά στόν ἑαυτό σου, τί θά τολμοῦσες νά κάνῃς;

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply