Κάθε ἀνάσα μας καὶ μία νέα …ἀρχή!

Κάθε ἀνάσα μας καὶ μία νέα ...ἀρχή!Πόσο πιὸ ὄμορφος θὰ ἦταν ὁ κόσμος μας, ἐὰν τὸν …ἐκτιμούσαμε!!!
Πόσο πιὸ ὡραῖα θὰ ἦταν ἡ ζωή μας, ἐὰν μᾶς ἀναγνωρίζαμε τὸ δικαίωμα στὴν …εὐτυχία!!!
Πόσο πιὸ συγκλονιστικὲς θὰ ἦσαν οἱ στιγμές μας, ἐὰν δὲν τὶς …χάναμε!!!

Κι ὅμως…
Ἐὰν ὁ χρόνος εἶναι σύνολον ἀπὸ …δεπτερόλεπτα, τότε καὶ ἡ ζωή μας δὲν εἶναι συνεχής, ἀλλὰ σύνολον ἀπὸ στιγμές!!!
Μὰ ἐὰν εἶναι σύνολον ἀπὸ στιγμές, τί εἶναι αὐτό πού μᾶς ἐμποδίζει ἀπό τό νά τίς γευθοῦμε;

Ὑπάρχουν μωρὰ στὸν πλανήτη μας ποὺ δὲν προλαμβάνουν νὰ γίνουν παιδιὰ ἤ καὶ ἐνήλικες. Μὰ λίγες ἀνάσες τους μόνον εἶναι ἡ μικρή τους εὐκαιρία γιὰ νὰ ζήσουν. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ γέροντες ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἔζησαν, περιχαρακωμένοι στὰ στενά τους «πρέπει» καὶ στὶς μεγάλες τους ἀνασφάλειες.
Κι ὅμως… Ἐκεῖνες οἱ γρήγορες ἀνάσες τοῦ βρέφους, ποὺ προλαμβάνει μόνον λίγες στιγμὲς φωτὸς καὶ ἀέρος, εἶναι πολὺ σημαντικότερες, κάποιες φορές, ἀπὸ ὅλες τὶς στιγμὲς κάποιων γερόντων. Γιατί;;;Μήπως διότι τίποτα καί κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἐγγυηθῆ πώς κι αὔριο ἐδῶ θά εἴμαστε;
Μήπως τελικῶς ἡ κάθε μας ἀνάσα εἶναι ἕνα μοναδικό μας δικαίωμα στήν ζωή, μέ τόν τρόπο πού ἐκφράζεται σέ ἐτοῦτον τόν πλανήτη;
Καί μήπως ὅταν τήν περιφρονοῦμε εἶναι σάν νά περιφρονοῦμε τήν ἴδια τήν ζωή;

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply