Ἄγρια πουλιὰ στὴν Σύρο νεκρὰ ἀπὸ λαθροθηρία.

Ἄγρια πουλιὰ στὴν Σύρο νεκρὰ ἀπὸ λαθροθηρία.Σὲ ἕνα ἄγριο σκηνικὸ ἐθνικο-θρησκευτικῶν πολέμων, ἐπεκτατικῶν πολέμων καὶ πολέμων ἐπιρροῆς, ὅπου τὰ νεανικὰ κινήματα ἀμφισβητήσεως συνθλίβονται ἐν τῇ γενέσει τους, ἢ ποδηγετοῦνται πρὸς ὄφελος τῆς βαρβαρότητος, εἴτε οἰκονομικῆς, εἴτε θρησκευτικῆς φύσεως…  μιὰ Πρωτοβουλία Πολιτῶν… παραμένει σταθερὰ προσηλωμένη σὲ θέση Ζωῆς…
Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀποκρουστικὰ ζητήματα, ποὺ ἀπασχολοῦν εὑρέως, ἀκόμη καὶ στὸν βάρβαρο σήμερα, ἀρκετὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, εἶναι οἱ ἀναρίθμητοι λαθροθῆρες, ποὺ συνεχίζουν νὰ συλλαμβάνουν παράνομα μὲ τὴν χρήση δικτύων καὶ δολωμάτων τὰ ἄγρια μεταναστευτικὰ πουλιά, γιὰ νὰ τὰ προωθήσουν πρὸς πωλήσῃ…
Καὶ οἱ δειλακρίωνες κυνηγοί ποὺ -παρὰ τὴν διαφώτιση ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδία τους, για τὴν ἀνὰ
γκαιότητα ὑπάρξεως τῆς ἀγρίας πανίδος – συνεχίζουν νὰ πυροβολοῦν ἀνεξέλεγκτα κατὰ παντὸς κινητοῦ καὶ ἀκινήτου «στόχου», ὅ,τι βροῦν ἀπὸ πινακίδες, ἕως ζῷα…

Τὸν τελευταῖο μῆνα, μάθαμε ἀπό ἀγρότες τῆς Σύρου, γιὰ τὸν φόνο δύο σπανίων ἁρπακτικῶν (ἑνὸς ἀετοῦ καὶ ἐνὸς ἱέρακος), ποὺ πυροβολήθηκαν ἀπὸ («πυροβολημένους») κυνηγούς. Στὶς ἀκτινογραφίες τῶν σκοτωμένων πουλιῶν καὶ ἀπὸ τὸ ἰατρικό πόρισμα ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι τὰ πτηνά πυροβολήθηκαν!
Στὸ ἕνα ὑπάρχουν ἀρκετὰ σκάγια. 
Στὸ ἄλλο, ποὺ εἶναι σὲ πολὺ προχωρημένη ἀποσύνθεση – πρακτικὰ μόνον πτέρωμα καὶ ὀστά – ἀνιχνεύεται ἕνα σκᾶγι στὰ ὀστὰ τοῦ κρανίου!
Τὰ ὑπόλοιπα, ποὺ πιθανότατα ὑπῆρχαν στοὺς μαλακοὺς ἱστούς, εἶτε παρέμειναν στὸ ἔδαφος, καθώς τὸ πτῶμα ἐλυωσε, εἶτε καταναλώθηκαν ἀπὸ πτωματοφᾶγα ζῷα…

Ὅλο αὐτὸ μὲ ἔκανε νὰ ἀναρωτηθῷ:
Πόσες τέτοιες ἰστορίες συμβαίνουν καθημερινῶς στά νησιά καί δέν τίς μαθαίνουμε ποτέ;
Καὶ εἶναι τραγικὸ καὶ ὀξύμωρο, οἱ Ἀρχὲς στὸ συγκεκριμένο νησὶ νὰ διεκδικοῦν τὸν τίτλο τῆς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ δὲν μποροῦν, νὰ πείσουν ἕνα μεγάλο μέρος τῶν κατοίκων του γιὰ τὴν σημασία καὶ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀγρίας χλωρίδος, τῆς πανίδος, καὶ τῆς Ζωῆς γενικότερα, ἀλλὰ καὶ ἐν τέλει τὸν σεβασμὸ τῶν νόμων…
Μέ τί μοῦτρα ἄραγε ἐπιμαίεται νά γίνη Πολιτιστικὴ Πρωτεύουσα ἡ νῆσος αὐτή, ποὺ ἄλλοτε ἔσφυζε ἀπὸ πολιτισμό, ὅταν συνεχίζει γιὰ αἰῶνες τὸ ἄγριο κυνῆγι τῆς ἀγρίας ζωῆς, ἴδιον ἀπολιτίστων.

Γιὰ περισσότερα:
Ἕνωσις Πολιτῶν γιὰ τὸ Περιβάλλον καὶ τὸν Πολιτισμὸ «ΕΥ- ΠΛΟΙΑ».
Στὸ 28ο τεῦχος τῆς «Εὐπλοίας•» ὑπάρχει εἰδικὸ ἀφιέρωμα.

Γιῶργος Λεκάκης
ἀπὸ ἐφημερίδα κόντρα (κόντρα φῶς)

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply