Φροντίδα

ΦροντίδαὍταν φροντίζουμε ἀληθινὰ τὸν ἑαυτό μας, τότε μποροῦμε να φροντίσουμε καλλίτερα καὶ πιὸ οὐσιαστικὰ καὶ τοὺς ἄλλους.
Ὅσο πιὸ εὐαίσθητοι εἴμαστε στὸ νὰ κατανοῦμέ τὶς δικές μας ἀνάγκες, τόσο περισσότερη ἀγάπη καὶ γενναιοδωρία μποροῦμε νὰ δείξουμε ἀπέναντι στοὺς ἄλλους.

Ἡ σχέσις μας μὲ τὸν ἑαυτό μας ἀντανακλᾶ καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους γύρω μας.
Ἕνα τελετουργικὸ αὐτοφροντίδας κρατάει τὸ οἰκοδόμημα τοῦ ἑαυτοῦ μας ἰσορροπημένο.

Δὲν μποροῦμε νὰ προσφέρουμε περισσότερη ἀγάπη ἀπὸ ὅση ἔχουμε νὰ δόσουμε, οὔτε μποροῦμε νὰ πάρουμε περισσότερη ἀγάπη ἀπὸ ἐκείνη που εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦμε.

Σᾶς φιλῶ καὶ εἰς αὔριο μὲ ὑγεία.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply