Πῶς ἀντιλαμβάνομαι τόν κόσμο;

Πῶς ἀντιλαμβάνομαι τόν κόσμο;Πῶς τόν βλέπω τόν δικό μου κόσμο; Εἶναι πραγματικός ἤ εἶναι δημιούργημα τῆς φαντασίας μου;
Πῶς φαίνονται οἱ ἄλλοι στά μάτια μου; Ὁ πλανήτης; Τά θαυμαστά τῆς φύσεως πλάσματα;
Μέσα ἀπό φίλτρα; Μέσα ἀπό σκιές; Ἀπό κάποιες γωνίες;

Ὁ κόσμος μας εἶναι ἐνιαῖος καὶ ἕνας.
Ὁ δικός μου κόσμος εἶναι ἴδιος μὲ τὸν δικό σου ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν κόσμο τοῦ ἄλλου…
Ἡ μόνη διαφορὰ στοὺς κόσμους ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα ὑπάρχει στὸ πῶς ἐμεῖς βλέπουμε αὐτὸν τὸν κόσμο.
Ἡ μεγάλη λεπτομέρεια, ποὺ πρέπει νὰ ἐπανεξετάσουμε, σὲ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν, εἶναι τὸ ἐὰν θέλουμε νὰ βλέπουμε τμῆμα τοῦ κόσμου μας ἤ τὸ ὅλον.
Ἐὰν θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε ὀπτικές, μποροῦμε.

Ἐὰν δὲν μᾶς ἀπασχολῇ, τότε θὰ πρέπη νὰ ἀποδεχθοῦμε πὼς ἐὰν ἐμεῖς κομματιάζουμε τὸν κόσμο, τότε θὰ παραμείνουμε γιὰ πάντα φυλακισμένοι σὲ ἕνα μικρὸ κι ἀσήμαντο κομμάτι του, ποὺ ὅμως …ἐμεῖς δημιουργήσαμε!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply