Ἅμα τὴν πάθῃς τὴν …διπολικὴ διαταραχή!!!

Ἅμα τὴν πάθῃς τὴν ...διπολικὴ διαταραχή!!!Τί εἶναι αὐτό;;
Τί νά σᾶς πῷ;
Μήπως ἔκαμα στό παρελθόν τΣΥΡΙΖΑ; Μήπως ἔκαμα μΠατΣοΚ; Ἤ μήπως ἔκαμα ΝουΔουλάρα;
Εὐτυχῶς γιὰ ἐμέναν σὲ κανένα ἀπόκομμα δὲν ἔκαμα… Καὶ ΔΕΝ θέλω νὰ κάμῳ…!!!

Μὰ καὶ πάλι…
Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ὅταν τὴν παθαίνῃς τὴν διπολικὴ διαταραχὴ θὰ σοῦ συμβῆ μετὰ βεβαιότητος καὶ τὸ ἐπόμενον, ποὺ εἶναι τὸ νὰ γίνεσαι Σαμαροβενιζελοπαπανδρέας…
Κάτι δῆλα δὴ ποὺ ἤδη συμβαίνει…

Κι ἐγὼ μιλῶ γιὰ ἕναν ἀκόμη κουδουνισμένο καραγκιόζη…

Τί νούμερα εἶναι ἐτοῦτα καλέέέέέέέέέέέέ……………………………….
……………..Σώνει πιά!!! Φθάνει ὅσο μᾶς σώσατε…
Καιρὸς νὰ δοκιμάσουμε ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Αὐτὲς τὶς παθήσεις πάντως δὲν τὶς ἔχουν τὰ πόπολα, ὅπως ἐμεῖς.
Τὶς ἔχουν αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ ἐλέγχουν τὰ πόπολα…
Καλὴν ὥρα…

 Πάντως ἡ παράστασις εἶναι πολὺ κακή.
Αὐτὸ τὸ ὄν εἶναι τοὐλάχιστον ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, γιὰ τὸν ἑαυτόν του, πολλῷ δὲ μᾶλλον γιὰ ὅλους ἐμᾶς.
Μὰ ἐκεῖ ποὺ ἔχουμε φθάσει εἶναι λογικὸ νὰ κάνουμε καὶ τὸ ἐπόμενον βῆμα πρὸς τὸ βάραθρον. Γιὰ νὰ μὴν πῷ κι ἀναγκαῖον.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἐδῶ, θὰ μοῦ πεῖτε, κάναμε πρωθυπουργὸ τὸ GAPατο καὶ τὸ ἀντωνάκιον. Στό Ἀλεξέι θά κολλήσουμε;

Υ.Γ.2. Δὲν ξέρω τὶ πίνουν καὶ δὲν μᾶς δίνουν… Πάντως, ἐὰν συνεχίσουν, θὰ τὸ ῥίξουμε ΟΛΟΙ μας στὸ χαπάκωμα!!!

Υ.Γ.3. Πόσο λέτε νά κρατήσῃ κι αὐτό τό σαχλαμάρικο;

Υ.Γ.4. Ποιός εἶναι πιό ξεφτίλας ἄρα γέ; Αὐτοί ἤ ἐμεῖς πού τούς ἐπιλέγουμε;

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)




One thought on “Ἅμα τὴν πάθῃς τὴν …διπολικὴ διαταραχή!!!

Leave a Reply