Ἡ καταστροφὴ ΔΕΝ ξεκίνησε τὸ 1981…

Ἡ καταστροφὴ ΔΕΝ ξεκίνησε τὸ 1981...Ξέρετε, ὁ χρόνος δὲν ξεκίνησε τὸ 1981.

Τὴν καταστροφὴ τὴν ξεκίνησε ὁ «ἐθνάρχης» μὲ τὴν κρατικοποίηση τῆς ὀλυμπιακῆς καὶ 27 ἰδιωτικῶν ὁμίλων τοῦ Ἀνδρεάδη.
Ὁ Ἀνδρέας ἁπλᾶ ἐδραίωσε ὁριστικὰ τὸν σοσιαλισμό.

Ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἁπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν καρκίνο τῆς μεταπολιτεύσεως μιὰ καὶ καλή.
Οἱ μόνοι ποὺ ἀπέμειναν νὰ κυβερνήσουν, εἶναι οἱ αὐθεντικοὶ κουμουνιστές.
Μὲ αὐτοὺς θὰ τελειώση ἡ τραγωδία τῆς Ἑλλάδος.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 119 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ καταστροφὴ ΔΕΝ ξεκίνησε τὸ 1981…

Leave a Reply