Ἐὰν διαρκῶς σκεπτόμεθα αὐτὰ ποὺ θέλουμε νὰ ἔχουμε…

Ἐὰν διαρκῶς σκεπτόμεθα αὐτὰ ποὺ θέλουμε νὰ ἔχουμε...Τότε ξεχνᾶμε νὰ ἀπολαύσουμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε…

Ἀστεῖο φαίνεται, ἀλλὰ εἶναι πραγματικότης.
Ἐὰν τὸ μυαλό μας εἶναι διαρκῶς σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ θέλαμε, ἤ ἀκόμη χειρότερα, σὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς λείπουν, τότε ἀδυνατοῦμε νὰ ἑστιάσουμε σὲ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἔχουμε. Κι αὐτὰ ποὺ ἤδη ἔχουμε εἶναι τὰ πραγματικά. Εἶναι αὐτὰ ποὺ κερδίσαμε, ἐπιλέξαμε ἤ ἀφήσαμε πίσω μας. Εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν τοὺς δίδουμε σημασία, ποὺ τὰ ἀγνοοῦμε, διότι τὰ θεωροῦμε σίγουρα, δεδομένα, ξεπερασμένα…
Μὰ εἶναι ἐκεῖ. Εἶναι δικά μας. Πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τοὺς δόσουμε χῶρο, χρόνο καὶ προσοχή.

Εἶναι οἱ ἄνθρωποί μας. Εἶναι τὰ παιδιά μας. Εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀγαπήσαμε καὶ τοὺς ἀφιερώσαμε τὸν χρόνο μας.
Εἶναι ὁ Ἥλιος μας. Εἶναι ἡ σελήνη μας εἶναι. Εἶναι ὁ παγωμένος ἀέρας τὸν χειμώνα. Οἱ στᾶλες τῆς βροχῆς. Ἕνας ἦχος. Μία μουσικὴ νότα… Ἕνα χαμόγελο… Ἕνας φίλος…
Ἡ ζωὴ εἶναι ἐδῶ, τώρα.
Αὔριο θὰ ἔλθουν ἄλλα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπολαύσω τότε.
Γιὰ τὴν ὥρα εἶμαι ἐδῶ… Ζωντανή!!!
Κι ἔχω μόνον τὸ ΤΩΡΑ ΜΟΥ

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply