Βαθειὰ δεσμευμένοι…

Βαθειὰ δεσμευμένοι...Ἂν μπορέσουμε να βροῦμε μιὰν αἴσθήση εἰρήνης, μέσα στὴν ἄγρια ἀναστάτωση, που ὑπάρχει, ἂν μπορέσουμε νὰ κτίσουμε σχέσεις ἀγάπης καὶ νὰ ἐπιμείνουμε στὸν σκοπό μας, βαθειὰ δεσμευμένοι, φλογερὰ ἀφοσιωμένοι καὶ ἀθῷα εἰλικρινεῖς, τότε ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια θὰ ταξειδέψη παντοῦ…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply