Κι ἐμεῖς μὲ τὸ …Alzheimer.

Δεν έμεινε ψέμμα και υπόσχεση που να μην χρησιμοποιήθηκε εναντίον μας από τους πολιτικούς απατεώνες. Κι ἐμεῖς μὲ τὸ ...Alzheimer.

Αυτοί επαναλαμβάνονται…
Εμείς Alzheimer.

Σίγμα

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply