Ἕνα …ΤΙΠΟΤΑ ποὺ ὅταν μιλᾷ λέει …ΤΙΠΟΤΑ!!!

Ἕνα ...ΤΙΠΟΤΑ ποὺ ὅταν μιλᾷ λέει ...ΤΙΠΟΤΑ!!! Σὲ τίποτε δὲν ἀπήντησε ἀπὸ ὅσα ἐρωτήθη ὁ γελοῖος.

Ὁ τάχα βλάξ ἔκανε ἄσχετο μονόλογο, ποὺ ἦταν ἀφόρητα ἀνιαρός, στερούμενος κάθε ἴχνους νοήματος.

Παπαρδέλες ἀφόρητης ἀναισχυντίας τοῦ τύπου:

«.. ἐκράτησε ὄρθια τὴν Ἑλλάδα»
«.. ἔβαλε τὸ κεφάλι του στὸν τορβά»
«.. ἔβαλε πλάτη»
«.. τόν λιθοβολοῦσαν»
ἦσαν ἐξοργιστικά ψέμματα καὶ λίγα τοῦ εἶπε ἡ Χούκλη ποὺ ἦταν ἀπόλυτα ἀξιοπρεπὴς.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

φωτογραφία

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply