Νὰ τὶ ψηφίζουμε…

Ψηφίζουμε αὐτὸ ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν…
Καὶ ΔΕΝ μᾶς τὸ ὑποδεικνύουν φυσικὰ τὰ ἐγχώρια παπαγαλάκια, ποὺ ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνουν αὐτὰ ποὺ τοὺς ἐμφυτεύουν τὰ ἀφεντικά τους, μέσα στὰ κενὰ ἀπὸ ἐγκεφάλους κεφάλια τους…
Αὐτα τὰ πράγματα εἶναι ΠΡΟαποφασισμένα, ἐδῶ καὶ καιρό, λειτουργοῦν οὔτως ἤ ἄλλως ἐναντίον μας καὶ μᾶς …«ἐπιτρέπουν» νὰ ἔχουμε τόσες …«ἐναλλακτικές», ὅσες καὶ οἱ πιθανότητες …διαφυγῆς μας.
Κι ἔτσι βλέπουμε τὴν Google νὰ προτείνῃ ὡς πρώτη μας ἐπιλογή, (ὤ… ναί!!!) «τὸ ποτάμι» καὶ ὡς δευτέρα ἐπιλογὴ τὸν τΣΥΡΙΖΑ!!!
Προσέξτε… Διαφήμισις τῆς google  στὶς 24 Ἰανουαρίου, περὶ τὴν 11η πρωϊνή:

Νὰ τὶ ψηφίζουμε...1Λίγη ὥρα ἀργότερα τὴν αὐτὴν πρότασιν, ποὺ …ἔφευγε κι ἐπανερχόταν, μᾶς προσέφερε καὶ τὸ youtube:

Νὰ τὶ ψηφίζουμε...2

Πόσο νά ἀντέξῳ ἡ γυναῖκα;
Νά βλέπῳ τό παιδί τοῦ Μπόμπολα καί τοῦ Soros ὡς πρώτη πρότασιν ἀπό τήν google καί τό youtube;
Δῆλα δή ἀπό τά κατ’ ἐξοχῆν ἐργαλεῖα τῶν κοσμοεξουσιαστῶν νά μοῦ προτείνεται ὡς …«ἐπαναστατική» λύσις ὁ μπομπολαναθρεμμένος καί ὁ soroαναθρεμμένος;
Κι αὐτό θεωρεῖται ἐπανάστασις ἤ …προγραμματισμός;
Καί εἶναι δική μου ἐπιλογή αὐτό;

Κι ἐγώ ὑποτίθεται πώς διαθέτω σῶας τάς φρένας μου καί πώς δέν μοῦ «χώνουν» μέσα στό κεφάλι τίς …«αὐθόρμητες» ἐπιλογές;
Κι ὅλα αὐτά συμβαίνουν ὡς …«δωρεά» ἤ ὡς ἀποτέλεσμα πολύ καλῆς χρηματοδοτήσεως ἀπό …«ἀγνώστου ταὐτότητος» χρηματοδότες, πού συνηθίζουν ἐνίοτε νά κάνουν καί …«δωράκια»;

Πολὺ χρῆμα στὶς προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες, ἀλλὰ δίχως …προέλευσιν!!!

Μαρινάκης καὶ Δούρου, τρεῖς ὧρες κουβεντούλα στὸ …πόδι!!!

Οἱ …δωρεὰν προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες τῶν ὑποψηφίων.

Μὰ τὸ πιὸ ἀστεῖο ἀπ΄ ὅλα ἦταν ἡ διαπίστωσις φίλου, ποὺ ἐπίσης τοῦ ἔκαναν τὶς ἀνάλογες πλύσεις ἐγκεφάλου, ὅπως καὶ σὲ ὅλους μας, ἀπὸ τὴν google:Νὰ τὶ ψηφίζουμε...3

Δηλαδή το ΚΚΕ πληρώνει την αμερικανική πολυεθνική Google για να βάλει διαφήμιση…
Τώρα είμαι σίγουρος για την πολιτική κατάσταση στην χώρα.
Μπορώ να ψηφίσω και ΚΚΕ.

Ῥῆνος Ἐλευθέριος

Ἐννοεῖται πὼς τὸ θέμα τῆς δικῆς μου ἀναζητήσεως ΔΕΝ ἦταν κάτι σχετικὸ μὲ τὶς ἐκλογές.
Ἐννοεῖται ἐπίσης πὼς τοῦ φίλου μας ἡ ἀναζήτησις ΔΕΝ ἦταν σχετικὴ μὲ τὶς ἐκλογές.
Ἐννοεῖται ἐπίσης πὼς ὅπου κι ὅ,τι προσπαθοῦσα νὰ διαβάσῳ, ἀπὸ τὴν ἐμπρὸς πόρτα πεταγόταν μπροστά μου ἡ μούρη τοῦ μπομπολοκόμματος κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τοῦ Soroκόμματος, ἤ, στὴν χειροτέρα τῶν περιπτώσεων, τὸ ἀντωνάκιον καὶ λίγο σπανιότερα τὸ μπενοβούβαλον.
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδόσῳ πὼς ἀπολύτως …«αὐθορμήτως» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μου …«ἐπανεστάτησα»!!!

Ἄει καλά…
Καὶ  τοῦ …χρόνου μὲ τὶς ὑγεῖες μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀλήθεια, τώρα πού …«ἐπαναστατήσαμε» ὡς κοινωνία, καὶ κάναμε κι αὐτὴν τὴν ῥημάδα τὴν …«ἀνατροπή, καὶ …«τοποθετήσαμε» ὡς τρίτο (δημοκρατικὸ λέμε) κόμμα τὸ μπομπολοκατασκεύασμα μέσα στὴν βο(υ)λή τους, γιὰ νὰ πληρώνουμε μερικοὺς ἀκόμη χαραμοφάηδες, τί θά μπορούσαμε νά περιμένουμε, ὡς καλοί, «ἐπαναστατημένοι» κι ἀπολύτως συνειδητοποιημένοι  και «ἐλευθέρως» «σκεπτόμενοι» «πολῖτες»;

(Visited 35 times, 1 visits today)
Leave a Reply