Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!

Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!2Εἰλικρινῶς κι ἀπὸ καρδιᾶς.
Οὐδέποτε μὲ ἐνόχλησε τὸ ὅποιο «πιστεύω» κάποιου συμπολίτου μου. Μπορῶ νὰ συνδιαλαγῷ μαζύ του, νὰ διαφωνήσῳ, νὰ συμφωνήσῳ ἀλλὰ τὸ πιστεύω του, στραβὸ ἤ ἴσιο, εἶναι σεβαστό. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ὁ θεός του ἤ ἡ ἀθεΐα του.

Αὐτὸ ποὺ δὲν ἀντέχω ὅμως εἶναι ἡ ὑποκρισία. Αὐτὴν δὲν τὴν παλεύω καὶ δὲν τὴν θέλω στὴν ζωή μου.
Καὶ εἶναι σημαντικὸς δείκτης γιὰ ἐμέναν, ὁ σημαντικότερος ὅλων, πρὸ κειμένου νὰ ἀντιληφθῷ ἐὰν αὐτὸς ποὺ ἔχῳ ἀπέναντι μου εἶναι σοβαρὸς καὶ χρήσιμος ἄνθρωπος ἤ, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, καραγκιόζης.

Εἴδαμε λοιπόν, πρὸ μηνῶν, τὸν νέο μας πρωθυπουργό, ποὺ ἄς ποῦμε πὼς τώρα πιὰ τὸν …ἐπιλέξαμε γιὰ πρωθυπουργό, νὰ τρέχῃ στὸ Ἅγιον Ὅρος γιὰ νὰ πάρῃ εὐλογία (;;;), ἔγκρισιν (;;;), θετικὰ σχόλια (;;;), καλὲς ἐντυπώσεις (;;;), ἀδειοδοτήσεις (;;;), ἀποδοχὴ (;;;)… Ὁ,τιδήποτε.
Δὲν ἔχει σημασία.
Ἀποδεκτὴ ὁποιαδήποτε ἀνάγκη του. Ἀπολύτως ἀποδεκτὴ καὶ σεβαστή. Οὔτε ὁ πρῶτος ἦταν, οὔτε ὁ τελευταῖος θὰ εἶναι.
Μὰ τότε κι ἐγώ, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι συμπολῖτες μας, εἰρωνευόμουν τὴν ὑποκρισία, ἄν καὶ εἶχε ἄλλην βαρύτητα.
Σαφῶς καὶ δὲν ἄντεχα νὰ μὲ κοροἱδεύουν μέσα στὰ μοῦτρα μου, μὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην, αὐτὴ ὁ κοροϊδία δὲν ἀφοροῦσε σὲ ἐμέναν, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς ποὺ χρειάζονταν νὰ δοῦν τὸν μελλοντικό τους «σωτήρα» κι …«ἐλπιδοφόρο» πρωθυπουργὸ πλάι στὸ παπαδαριό τους.
Πάει καλῶς εἴπαμε… Παράστασις εἶναι… Μαριονέτες εἶναι οἱ πολιτικὲς κουδουνίστρες… Ἄς τὸ ἀνεχθοῦμε, εἶπα.
Ὄχι διότι μᾶς ἀρέσει… Ἀλλὰ νά… Οὔτε ὁ πρῶτος ἦταν εἴπαμε, μὰ οὔτε κι ὁ τελευταῖος θὰ εἶναι. Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!1

Μὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην.
Πῶς γίνεται βρέ …«κύριε» νά θέλῃς νά κυβερνήσῃς μίαν κοινωνίαν, ποὺ στὴ πλειοψηφία της εἶναι χριστιανική, ὅταν ἀδυνατῇς νά ἀντιληφθῇς τά πάθη της, τά πιστεύω της καί τίς ἐλπίδες της;
Πῶς γίνεται νά κυβερνήσῃς ἕναν λαό πού ἔχει ἄλλην εἰκόνα γιά τήν ζωή ἀπό τήν δική σου;
Καί πῶς γίνεται νά προσβάλῃς αὐτόν τόν λαό, διαρκῶς καί μέ τό «καλημέρα», γιά τίς ὅποιες ἐπιλογές του, σωστὲς ἤ λάθος;
Νά τόν κυβερνήσῃς θέλεις ἤ νά τοῦ ἐπιβάλης τήν δική σου ὀπτική; Καί πῶς θά τό κάνης αὐτό;;  Μέ τόν λόγο ἤ μέ τό φτύσιμο;
Δέν γνωρίζεις πώς χόρτασε αὐτός ὁ λαός, ἐδῶ καί αἰῶνες, ἀπό φτύσιμο καί ἀπό εἰρωνία; Δέν γνωρίζεις πώς θέλει νά ξεφύγῃ ἀπό τήν μιζέρια; Δέν βλέπεις στά μάτια τῶν νέων ἀνθρώπων τήν λαχτάρα νά τά ξαναμάθουν ὅλα ἀπό τήν ἀρχή;
Μά πῶς θά τά μάθουν ἐάν ἡ …«κεφαλή» τῆς πολιτείας τους τούς φτύνει;

Ἐγὼ ἤξερα πὼς ἔχουμε …«δημοκρατία». Στὶς δημοκρατίες, ποὺ τόσο εὐαγγελίζεστε ὅλοι ἐσεῖς οἱ …«δημοκρᾶτες», ὁ διάλογος καὶ ἡ ἐπικοινωνία εἶναι τὰ ἀναγκαιότερα καὶ τὰ σημαντικότερα.
Ἡ περιφρόνησις καὶ ἡ γελοιοποίησις, τῶν πεποιθήσεων κάποιου ἄλλου δὲν συνιστᾶ δημοκρατικὸ δικαίωμα. Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐὰν αὐτὴ ἡ περιφρόνησις στρέφεται κατὰ μεγάλου τμήματος ἑνὸς τοῦ λαοῦ, καὶ μάλιστα τοῦ λαοῦ ποὺ ἀνέλαβες νὰ …«κυβερνήσῃς».
Ἐσὺ τὸ ἐπέλεξες… Ἐσὺ ζήτησες τὴν ψῆφο του.
Γιατί δέν ἐκτιμᾶς αὐτές τίς ψήφους; Τίς θεωρεῖς προερχόμενες ἀπό ἠλιθίους;
Καί πῶς καταδέχεσαι νά κυβερνᾷς ἕναν λαό ἠλιθίων;
Αὐτὲς οἱ συμπεριφορὲς ὁδηγοῦν βεβαιωμένα στὴν ἀπαξίωσιν τοῦ …«ἡγέτου» ποὺ ἀπετόλμησε νὰ περιφρονήσῃ μεγάλα τμήματα κάποιουλαοῦ. Καὶ διαπιστώνεις μόνος σου πῶς ἀντιμετωπίζονται οἱ προηγούμενοί σου.
Δέν μαθαίνεις διά τῆς παρατηρήσεως;

Καὶ καλά…
Ἄς ποῦμε πὼς δὲν μαθαίνεις διὰ τῆς παρατηρήσεως. Δὲν μποροῦν νὰ τὸ κατακτήσουν ὅλοι αὐτό.
Μὰ ἡ στοιχειώδης εὐγένεια τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ὑφίσταται, ἐκφράζεται μὲ μεγάλο σεβασμὸ πρὸς κάθε συνάνθρωπό του.
Γιατί λοιπόν τούς περιγέλασες; Γιατί προσποιήθηκες κάτι πού δέν ἤσουν; Ποιός σοῦ τό ζήτησε αὐτό;
Ξέρεις πολλούς Ἕλληνες πού θά συμπεριεφέροντο ῥατσιστικά σέ κάποιον, ἐπεί δή θά ἦταν διαφορετικοῦ θρησκεύματος;
Ἐγὼ δὲν γνωρίζω. Μὰ βλέπω… μαθαίνω… συνειδητοποιῶ… Ἰδίως τώρα, μαζύ σας…

Τὰ ἴδια ἐρωτήματα θὰ σοῦ ἔθετα ἐὰν τμῆμα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, στὴν πλειοψηφία του, ἦσαν μωαμεθανοί, δωδεκαθεϊστὲς ἤ ἄθεοι, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ θὰ εἶχες πράξη κάτι ἀνάλογον.
Πῶς λοιπόν γίνεται νά ἀξιώνῃς σεβασμό ὅταν πρῶτος ἐσύ δήλωσες ἀσέβεια, παρουσιαζοντας κάτι πού δέν ἤσουν;

Εἴδαμε πάλι, μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες,  ἀπὸ ἐκείνην τὴν γελοίαν παράστασιν στὸ Ἅγιον Ὅρος, τὸν ἴδιο «ἐλπιδοφόρο» καὶ «σωτῆρα» σημερινό μας πρωθυπουργό, νὰ σπεύδῃ πρὸς Βατικανὸ μεριά. Ὄχι φυσικὰ γιὰ νὰ συναντήσῃ τὸν πάπα, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσῃ μερικὲς φωτογραφίες μὲ τὴν …φωτογραφία του.Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!3

Ἦταν …ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ἡ συνάντησις Τσίπρα μέ τόν πάπα;

Ἄλλη γελοιότης κι αὐτή…
Ἄλλο ψέμμα… Ἕνα ἀκόμη ψέμμα…
Πάει καλῶς ὅμως… Ἀναγκαῖον, ἄς ποῦμε, κακὸ κι αὐτό, γιὰ χάριν τῶν ἐντυπώσεων.

Κι ἔως ἐδῶ, ἐφ΄ ὅσον συζητᾶμε γιὰ ἐντυπώσεις, γιὰ παράστασιν καὶ γιὰ μία ἀκόμη κουδουνισμένη μαριονέτα, τὰ δέχομαι σχεδὸν ἀσχολίαστα. Σαφῶς καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ μὲ «κυβερνοῦν» πρόσωπα αὐτοῦ τοῦ «διαμετρήματος», ἀλλὰ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν ἐσὺ ἀπεφάσισες νὰ θυσιάσῃς τὴν ἀξιοπρέπειά σου, φορτώνοντάς μας μὲ φούμαρα… Ὄχι ἐγώ.
Δικές σου οἱ ἐνοχές, ἐὰν ὑπάρχουν, οἱ ὅποιε ἀνασκευὲς ἀλλὰ καὶ οἱ νέες προπαγάνδες.
Ἐσὺ ἀπεφάσισες νὰ γελοιοποιηθῇς λέμε… Ὄχι ἐμεῖς.

Κι ἐρχόμαστε στὸ ἐδῶ καὶ τώρα καὶ συγκεκριμένα στὴν ἄρνησίν σου νὰ κάνῃς θρησκευτικὸ ὅρκο.
Τόσο γρήγορα ἀπαρνεῖσαι τίς …θυσίες σου;
Ἔλαβες μέρος σέ μίαν παράστασιν, μόνον καί μόνον γιά νά φθάσῃς ἐπιτυχῶς στίς ἐκλογές;
Μά ἐάν γιά ἕνα, τόσο ἁπλό, ζήτημα, εἶπες ψέμματα, στά σπουδαῖα καί στά μεγάλα τί θά κάνης; Θά μᾶς πετάξης στήν θάλασσα; Ὅλους;

Τελικῶς τὸ πρῶτο ποὺ ἔμαθα μὲ τὴν νέα σου …«κυβέρνησιν» εἶναι πὼς θὰ εἶσαι χειρότερος τῶν προκατόχων σου.
Ὄχι διότι δὲν ὁρκίσθηκες θρησκευτικῶς. ΣΚΑΣΙΛΑ ΜΟΥ!!! Ἴσως ὁ δικός σου ὅρκος, ὁ πολιτικός, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθῇ πιὸ ἔντιμος καὶ ἰσχυρὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς ὅρκους, ποὺ θρησκευτικῶς ἐδόθησαν, ἔως σήμερα, μὰ ποὺ οὐδέποτε ἐτηρήθησαν.
Μὰ ἔχασε τὴν ἰσχύ του ἀπὸ τότε ποὺ ἔτρεχες στὰ μοναστήρια καὶ στὰ Βατικανά.

Καὶ τὴν ἔχασε αὐτὴν τὴν ἰσχὺ διότι ἔκανες κάτι ποὺ ΔΕΝ πίστευες καὶ δὲν σοῦ ἄρεσε.
Καὶ μόλις ἐλαχίστους μῆνες ἀργότερα δεύτερη κωλοτοῦμπα, ἀπαρνούμενος τὶς προηγούμενες, ΔΙΚΕΣ σου, ΔΗΜΟΣΙΕΣ τοποθετήσεις.
Πῶς νά σέ ἐμπιστευθῇ λοιπόν κάποιος; Ἔ;

Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνοχλεῖ εἶναι τὸ ψέμμα.
Εἶπες ψέμματα σὲ χιλιάδες χριστιανούς, μὲ τὴν ἴδιαν εὐκολία ποὺ θὰ ἔλεγες ψέμματα σὲ χιλιάδες ἰσλαμιστές, ἤ δωδεκαθϊστὲς ἤ κι ἀθέους, πρὸ κειμένου νὰ ὑφαρπάξῃς τὴν ψῆφο τους. Καὶ ἡ ἐπιβεβαίωσις τοῦ ψεύδους κατέφθασε μὲ τὴν ὁρκωμοσία σου.
Δῆλα δή, γιὰ νὰ μὴν μακρυγοροῦμε, πιό ξεφτίλας τί;

Ἀλλὰ μὲ ἐνοχλεῖ καὶ ἡ περιφρόνησις ποὺ ἐπιδεικνύεις γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ ποὺ ἀποδεικνύει εἶτε ἐμπάθεια, εἶτε, ἀκόμη χειρότερα, μῖσος.
Τόν μισεῖς αὐτόν τόν λαό Ἀλέξη Τσίπρα; Κι ἐάν ναί, τότε γιατί τοῦ κατσικώθηκες παρουσιάζοντας ἕναν ἄλλον ἑαυτόν ἀπό αὐτόν πού εἶσαι;

Εἴπαμε…
Δικαίωμά σου νὰ εἶσαι ὅ,τι θέλεις καὶ θὰ σὲ εὐαρεστῆ. Μὰ ΔΕΝ εἶναι δικαίωμά σου νὰ φτύνῃς τὸν συνάνθρωπό σου γιὰ τὰ δικά του πιστεύω.  Πολλῶ δὲ μᾶλλον τὸν λαὸ ποὺ σὲ ἐμπιστεύθηκε (;;;) γιὰ νὰ τὸν κυβερνήσῃς.
Ἄλλως τὲ πρωθυπουργὸς σὲ μίαν χριστιανικὴ κοινωνία ἤθελες νὰ γίνῃς. Πῶς μποροῦσες νά περιγελάσῃς καί νά γελοιοποιήσῃς αὐτήν τήν κοινωνία; 

Ἐφ΄ ὅσον εἶναι ἄθεος, κατὰ πῶς λέγεται, σεβαστόν.
Ἀλλά ῥέ «κύριε», τί θά πῆς στήν κάθε γυναικούλα, στήν μάννα μου, στήν ὁποιαδήποτε ἄλλην μάννα, πού ὀρθῶς ἤ λάθος, παρεπλανήθη ἀπό τίς εἰκόνες πού τῆς πούλαγε; Πῶς θά αἰσθάνονται αὐτές οἱ χιλιάδες γυναῖκες, μὰ καὶ ἄνδρες, πού πίστεψαν γιά ἀληθινή τήν παράστασίν του; Πῶς θά τούς ἀντικρύσης στά μάτια αὔριο;
Ἤ ἐλπίζεις πώς οἱ ψηφορόροι σου θά εἶναι μόνον ὁμοϊδεάτες σου, ἄθεοι, ἤ ὅ,τι ἄλλο;
Γιὰ ἠλίθιο ΔΕΝ σὲ ἔχω, ἐφ΄ ὅσον τὸ «ἔπαιξες» καλὰ αὐτὸ τὸ χαρτί.
Σὲ ἔχω ὅμως γιὰ ἀπολύτως ἀνεύθυνο κι ἀνέντιμο.
Ὡς πολιτικάντης πῆρες ἄριστα.
Ὡς ἄνθρωπος ὅμως, ὡς ἐκπρόσωπός μου, ὡς κυβερνήτης αὐτοῦ τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, πῆρες ἑκατοντάδες φάσκελα. Ὄχι ἀπὸ τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ΜΗ χριστιανούς. 

Δὲν μοῦ κάνεις καὶ τὸ ἀπέδειξες ἀπὸ τὴν πρώτη σου ἡμέρα…
Ἔως ἐδῶ λοιπὸν καὶ τέλος…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς κι ἐσὺ ἀναλώσιμος εἶσαι, γιὰ αὐτοὺς ποὺ σὲ διώρισαν.
Θὰ περιμένω… Ἐδῶ θὰ εἴμαστε ἐμεῖς… Ἐσὺ δὲν ξέρω ἐὰν θὰ εἶσαι.

Φιλονόη

Υ.Γ. Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺστὴν πραγματικότητα ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος καὶ χρησιμοποίησε διαφημιστικὲς πράξεις γιὰ νὰ παραπλανήσῃ καὶ πάλι τοὺς Ἕλληνες!!! Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του εἶναι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ!!!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 66 times, 1 visits today)
One thought on “Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν μὲ πειράζει ποὺ εἶναι ἄθεος. Μὲ πειράζει ποὺ ΔΕΝ εἶναι ἔνθεος!!! | Αέναος Ελληνισμος

Leave a Reply