Σὰν τὰ τρωκτικά…

Σὰν τὰ τρωκτικά...Τὸ πλιάτσικο στὴν δημόσια περιουσία δὲν ἔχει τέλος!
(δημόσια περιουσία εἶναι ὅτι πληρώνει ὁ λαός! γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν…)

Ἀπερχόμενοι «δημόσιοι λειτουργοῖ» πλιατσικολόγησαν σὲ ὅτι μποροῦσαν!
Αὐτὸ φυσικὰ δεν εἶναι τωρινὸ φαινόμενο…
Αὐτὸ γινόταν πάντα!
Σὰν τὰ ποντίκια οἱ «δημόσιοι λειτουργοί» δάγκωναν ἀνάμεσα στα δόντια τοὺς ὅτι εὕρισκαν πρόχειρο, πρὶν ὁδηγηθοὺν στην ἔξοδό τους…

Αὐτὴ ἤταν (καὶ ἴσως παραμείνει ἐκτὸς καὶ ἂν μαζὺ μὲ τὴν νέα κυβέρνηση ἀλλάξουν καὶ τὰ «ἔθιμα»… ) ἡ λογικὴ τῆς ἁπαλλοτριώσεως δημοσίου ὑλικοῦ, ποὺ κατήντησε τὴν Χώρα ἔνα παγκόσμιο σκουπίδι…

Πολιτογραφημένοι «ἕλληνες» ἅρπαζαν ὅτι εὕρισκαν γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τοῦ σπιτιοῦ τους εἰς βάρος τῶν ἄλλων Ἑλλήνων… αὐτῶν ποὺ πληρώνουν πάντα τὴν νύφη!

Ἡ καταστάσις μέσα στὸ μέγαρο Μαξίμου μετὰ τὴν ἀποχωρήση τῶν σαμαροβενιζέλων εἶναι ἁπλᾶ μιὰ ἐπιβεβαίωσις τοῦ τὶ ἐπικρατεῖ στὸ δημόσιο…
Ποὺ ἦλθε κι ἔδεσε μὲ τὴν συμπεριφορὰ τοῦ ἀπερχομένου πρωθυπουργοῦ, ποὺ ἔκανε βίδες τὸν – ἐλάχιστο – πολιτικὸ πολιτισμό ποὺ εἶχε ἀπομείνει…
Καμμιὰ ὑπερηφάνεια, καμμιὰ ἀξιοπρέπεια, καμμιὰ ἀνωτερότητα τοῦ «χαμένου»…
Κανένας σεβασμὸς πρὸς αὐτὸν ποὺ ὁ λαὸς ἐπέλεξε νὰ τὸν ἐκπροσωπῇ…
Ἂν αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτισμένη κοινωνία τους, προτιμῶ νὰ ἀνήκῳ σὲ μιὰ βαθειὰ ἀπολίτιστη κοινωνία, ποὺ μπορεῖ ἄκομα νὰ μὲ χαρακτηρίζῃ Ἕλληνα…

 

(Visited 72 times, 1 visits today)
Leave a Reply