Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς …«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς …«κυβερνοῦν»!!!

Ἀπὸ τὸν πρώην πρωθυπουργό, ποὺ μόνος του τὰ ἔλεγε, γιὰ τὰ μοῦτρα του, ἔχοντας ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τοῦ εἶδους του…

(Διότι γλῶττα λανθάνουσα…!!!)

Ἔως τοὺς βολεμένους κάθε εἴδους, ποὺ διαβαίνουν τὸ κατώφλι τῆς βο(υ)λῆς.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Ἐὰν εἶσαι ἠλίθιος ἀπὸ φύσιν, τότε ἡ βο(υ)λὴ σὲ ἀποτελειώνει…
Καὶ καταντᾶς ἀκόμη καὶ  …κομμουνιστοφᾶγος…Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!4

Τὸ «Ἕλλην» τὸ ξεχνᾶς σπίτι σου, παρέα μὲ τὴν κερά…Δὲν χρειάζεται φυσικὰ νὰ ἔχῃς τὴν πετριὰ τοῦ «ὑπουργοῦ»…
Μπορεῖς νὰ πηγαίνῃς στὴν βο(υ)λὴ γιὰ νὰ …ξεδόσῃς βρὲ ἀδελφέ…
Ἕνα παραπάνω ποτηράκι ποτὲ δὲν …ἔβλαψε τοὺς …ἄλλους.
Μόνον ἐσέναν γελοιοποιεῖ:Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!9

Μπορεῖς κάλλιστα νὰ εἶσαι αἰσχρός, ἠλίθιος καὶ προσβλητικὸς κι ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς …«ἀντιπολιτεύσεως».

Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!5

Πολὺ καραγκιόζης καταντᾶς…
Ἰδίως ἐὰν βρίσκῃς ἀστεῖον τὸν γελοῖο.
Τό ἀντιλαμβάνεσαι ἐσύ πού χασκογελᾶς σαχλαμάρα; Ἔ;
Ἤ πρέπει νά σέ ὀνομάσουμε γιά νά τό ἀντιληφθῇς;

Κι ἀπὸ «ἀγωνιστικότητα», φεμινισμὸ καὶ προάσπισιν τοῦ δικαίου τοῦ λαοῦ,  πάντα ἀπὸ τὴν βίλλα τῆς Ἑκάλης, δὲν ξεμείναμε…
Ἀφθονία… Νὰ ἔχουμε νὰ γελᾶμε κι ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας… Ὀψέποτε…

Τὸ φακιόλι ξέχασε...

Τὸ φακιόλι ξέχασε…

 

Φυσικὰ τώρα εἰσῆλθαν τὰ …ῤέστα μας στὴν βο(υ)λή…
Ἐὰν ἔως τώρα γελούσαμε μὲ τὶς προκλητικότητές τους, τώρα θὰ κοπανᾶμε τὰ κεφάλια μας μὲ τοὺς τοίχους…
Διότι δὲν εἶναι τὸ δεκαχίλιαρο ποὺ θὰ μπαίνει στὴν τσέπη τους… Αὐτὸ τὸ ξεγράψαμε ἀπὸ καιροῦ…
Ἐτοῦτοι ἐδῶ, δυστυχῶς, ἦλθαν γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν, βάζοντας τὴν σφραγίδα τους, πὼς πάει, τελείωσε… Φθάνουμε στὸ πέρας τῆς παραστάσεως… Καὶ μόνον ποὺ πέρασαν τὸ κατώφλι, πρέπει νὰ προετοιμάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ τὰ χειρότερα…Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!3 Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!2 Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!7

(Ὁ ἠλίθιος πάντα ὑπάρχει… Ἡ ἐπικίνδυνα ἠλίθιος εἶναι αὐτὸς ποὺ χαίρεται μὲ τὴν ὕπαρξιν τοῦ ἠλιθίου…!!!)

Ὄχι, δεῖτε… Δεῖτε προσεκτικά…
Χαιρετᾶ κι ἀπὸ ἐπάνω…Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!1

Πιό …γειά σου γειά σου ποῦ; Πότε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ναί, ἔχουν ξεφύγει… Μὰ αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο τώρα πιά… Αὐτὸ ποὺ προέχει εἶναι νὰ τοὺς στείλουμε ΟΛΟΥΣ στὸν ἀγύριστο. Ξέρουν καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς τὸ γιατί.

Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς ...«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς ...«κυβερνοῦν»!!!8

φωτογραφίες ἀπό:
ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 128 times, 1 visits today)
One thought on “Καραγκιόζηδες, ἐπικίνδυνοι καὶ γελοῖοι μᾶς …«ἐκπροσωποῦν» καὶ μᾶς …«κυβερνοῦν»!!!

Leave a Reply