Κολυμβητές…

Κολυμβητές...Ἀπαγορεύεται ἡ λήψις τμημάτων αὐτοῦ ἢ τοῦ συνόλου του, γιὰ ὁποιανδήποτε χρῆσιν ἢ ἐκμετάλλευσιν, χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ κυρίου Πετροπούλου.

Φιλονόη

ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

Κολυμβητὲς ἀνάμεσα στὸ ὑγρὸ στοιχεῖο
κολυμβητές
κομιστὲς τῶν ὁλίγων ξερῶν ἐμβολάδων
κομιστές
νοσταλγοὶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἀκρωτήρι στὸ ἄλλο
νοσταλγοί
ἀπαθεῖς μπροστὰ στὴν ἀστοχία τῆς βολῆς
ἀπαθεῖς·
ἐσεῖς ἐγγράφετε τὸν κύκλο τῆς φωνῆς σας
ἐσεῖς μελοποιῆτε τὸν ρόγχο τῶν δελφινιῶν
καὶ προσομοιάζετε τὴν εἰκόνα μὲ τὴν πρόοδο·
εἰκόνα; πρόοδο;
Ἐσεῖς τὴν παρειά σας διασταυρώνετε
μὲ τὸ ἀμείληκτο βῆμα τῶν ζαλογγιτῶν·
καὶ τὸ ἐρύθημα τῆς ὑποστάσεως
σᾶς … ἐξυψώνει.
Κολυμβητὲς ἀνάμεσα στὴν νυκτερινὴ ἀγκαλιὰ τῆς κυπάρισσος
καὶ στὰ μύρια χάδια τῶν σκουληκιῶν
κομιστὲς πολλῶν ὑποσχέσεων, ποὺ ἔταζαν
καὶ ἐψέλιζαν οἱ κεραῖες τῶν μυρίων κεφαλῶν τῆς αὐγῆς
νοσταλγοὶ τοῦ ἰκαρίου πετάγματος
ποὺ ζυγιάζετε τὴν πλάτη σας ἐπάνω ἀπὸ τὴν δικιά μας
ἀπαθεῖς μέσα στὶς μεταλλικὲς ἐξοχὲς
τῶν σιαγόνων τῶν σφηκῶν.
Κολυμβητές
ἡ ψυχὴ θὰ τραβήξη τὴν πετονιὰ ἀπὸ τὸν Ἀχέροντα·
ἄλλα, δὲν θὰ ζητήση ἡ ψυχή
κομιστές
οἱ κυματισμοὶ σὰν χαιρετοῦν τὰ στάχυα,
τὰ χαμόγελα ποὺ δείλιασαν
νοσταλγοί
δὲν θὰ προλάβη νὰ ἁπλωθῇ τὸ πουκάμισο
γιὰ νὰ σκεπάση τὴν ντροπὴ στὸν ἀγκῶνα
ἀπαθεῖς
πῶς νά φιληθοῦν οἱ παλάμες τοῦ Μαρτίου
μέ τό μέτωπο ξενοδοχείου;
Ἐσεῖς ἐγγράψατε σὰν διάττοντα τὸν βίο σας
ἐσεῖς ἐμελωδήσατε τὸ τριζοβόλημα τῆς μπότας
καὶ προσομοιάσετε τὴν κατάρα σας μὲ τὴν ἱστορία.
« Ὤ! Ρία κρυμμένα, εὔτολμοι λόγοι » – Ἕνδεκα ποιήματα ποὺ ψάλλουν τὸν ἴονθο – 2011

Πετρόπουλος Ἀναστάσιος

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply