Ἀναζητῶντας τὴν ἔξοδον…

Ἀναζητῶντας τὴν ἔξοδον...Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ σήμερα ποὺ αἰσθάνονται ἐγκλωβισμένοι, πιεσμένοι, σὲ ἀδιέξοδον.
Μία κατάστασις ποὺ ἐπιδεινώνεται καθημερινῶς ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες…
Καὶ δὲν εἶναι εὔκολο, μὲ μία πρώτη ματιά, νὰ ἐντοπισθῇ ἡ ἔξοδος καὶ νὰ μπορέσουμε, σιγὰ σιγά, νὰ ξαναζήσουμε αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε πὼς χάσαμε…

Κι ὅμως…
Ἡ ἔξοδος οὐδέποτε χάθηκε.
Ἡ ἔξοδος δὲν εἶναι ὀρατὴ ὅταν, γιὰ κάποιον λόγο, κάτι μᾶς κρατᾶ δεμένους καὶ ἐγκλωβισμένους σὲ κάτι ποὺ τελείωσε κι ἀρνούμεθα νὰ ἀποδεκτοῦμε πὼς τελείωσε. Αὐτὴ καὶ μόνον ἡ κατάστασις περιορίζει τὸ βλέμμα καὶ μειώνει τὶς ἱκανότητές μας, μαζὺ μὲ τὴν αὐτοεκίμησίν μας.
Ἐὰν ἀλλάξουμε ὅμως τὸ βλέμμα μας, τὴν γωνία ποὺ κυττᾶμε τὰ γεγονότα, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ συνειδητοποιήσουμε ὅ,τι ἔχουμε ἤδη ἐξέλθη τοῦ ἀδιεξόδου. Θὰ δοῦμε, ἀπὸ ἀπόστασιν, πὼς τὸ ἀδιέξοδον ἦταν ἀπλῶς στὴν φαντασία μας… Ἦταν πλαστό!!!
Μὰ ἐὰν τὸ ἀδιέξοδον εἶναι πλαστό, τότε καὶ ἡ ἔξοδος πάντα ἦταν ἐμπρός μας, ἀλλὰ ἐμεῖς ἀδυνατούσαμε νὰ τὴν δοῦμε.

Ἄς δοκιμάσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν ὀπτική μας… Εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ἀλλάξουν πολλά!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply