Γῆρας καὶ θάνατος…

Γῆρας καὶ θάνατος...Πότε ἐπέρχονται;
Σὲ μίαν καὶ μόνη περίπτωσιν ὁ ἄνθρωπος γερνᾶ καὶ ἀμέσως μετὰ πεθαίνει…
Ὅταν παραιτεῖται…
Τότε εἶναι ποὺ φυτοζωεῖ ἀλλὰ δὲν ζεῖ.
Μιμεῖται ἀλλὰ δὲν δημιουργεῖ.
Γερνᾶ καὶ πεθαίνει πολὺ γρήγορα, ἀλλὰ σπανίως τὸ ἀντιλαμβάνεται…

Ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει ὅταν παύῃ νὰ κινεῖται… Νὰ ὀνειρεύεται… Νὰ περπατᾶ μὲ θάῤῤος πρὸς τὸ αὔριο…
Τὸν νοῦ μας λοιπόν.
Ἡ ἀπελπισία εἶναι τὸ πρῶτο σημάδι…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply