Ἀνακοίνωσις – Πρόσκλησις – Συμπαράστασις

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.Ὁ Θανάσης Τσακάλης διώκεται ἀπὸ τὴν πολιτεία μὲ ὅλους τοὺς λογικοὺς καὶ …παραλόγους τρόπους, πρὸ κειμένου νὰ ἐξοντωθῇ.
Τὸ ἔγκλημά του ἦταν ὁ κατ’  ἐξακολούθησιν ἀγών του γιὰ διαφάνεια καὶ γιὰ κάθαρσιν.
Ἀπετάχθη ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, ὅπως ὅπως, διότι χαλοῦσε τὴν …ὀμερτά. Βλέπετε οἱ …ἄγραφοι νόμοι εἶναι …ἰσχυρότεροι ἀπὸ τοὺς …γραπτούς!!!

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Καὶ τώρα, ἐπεὶ δὴ προσπάθησε νὰ σώσῃ τὰ παιδιά του, βρῆκε εὐκαιρία ἡ …«πολιτεία» νὰ τὸν ἐξοντώσῃ.
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ παραμένει φυλακισμένος στὰ ὑπόγεια κρατητήρια τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος Πετρουπόλεως, διότι ἁπλῶς ἐζήτησε νὰ τηρηθῇ τὸ γράμμα τοῦ νόμου.

Ἡ ἐξόντωσις τῶν παιδιῶν τοῦ Τσακάλη στὸ στόχαστρο τῆς …«πολιτείας»!!!

Ἕνας νόμος ποὺ θεωρεῖ ἀθῶο τὸν Παπακωνσαντίνου, παρὰ τὸ ἔκγλημά του κατὰ ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, ἀλλὰ θεωρεῖ ἔνοχο τὸν Τσακάλη ποὺ πασχίζει νὰ σώσῃ τὸ εἰσόδημα αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων.

Μπορεῖ κάποιος νά μοῦ λύσῃ τήν ἀπορία;
Ἔχουμε πολιτεία ἤ ἔχουμε κάποιαν ἐκγληματική ὀργάνωσιν πού χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καί τήν δικαιοσύνη γιά να ἐξοντώσῃ κάθε της ἀντίπαλο;

Φιλονόη

 

Παρασκευή, 27  Μαρτίου, μετὰ τὶς 14:00 τὸ μεσημέρι, στὰ δικαστήρια τῆς ὁδοῦ Εὐελπίδων, ὁ Θανάσης Τσακάλης περνᾶ ἀπὸ αὐτόφορο.
Παρακαλοῦνται πολὺ ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ βοηθήσουν, νὰ προσέλθουν.

(Visited 62 times, 1 visits today)
Leave a Reply