Ὤ, καλημέρα…

Ὤ, καλημέρα...Καλημέρα
τῆς ὄμορφης ἡμέρας…
τὴν γαλήνια ἡμέρα…
ὢ αἰσιόδοξη ἡμέρα…

Καλημέρα Φίλες…
Καλημέρα Φίλοι…

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 376 times, 1 visits today)
Leave a Reply