Ἡ πορεία μας εἶναι προδιαγεγραμμένη…

Ἡ πορεία μας εἶναι προδιαγεγραμμένη...Ἀπὸ ἐμᾶς…
Ξέρουμε πάντα μέσα μας τὸ ποῦ ὀφείλουμε νὰ πᾶμε, ἀπὸ ποιὸν δρόμο καὶ γιὰ ποιὸν λόγο.
Ἡ πορεία μας εἶναι μοναχική…
Θὰ ἐκτελεσθῆ οὔτως ἤ ἄλλως, εἶτε τὸ …θέλουμε εἶτε ὄχι.
Διότι τὰ βήματά μας εἶναι μία ἐπιλογὴ ἐπάνω ἀπὸ τὶς …δυνάμεις μας, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως, ἐὰν δὲν τὴν κάνουμε, θὰ …τελειώσουμε ταχύτερα.

Ἡ προσωπική μας πορεία εἶναι ἕνας συνδυασμὸς πολλῶν παραμέτρων.
Μὰ πρῶτα πρῶτα τῶν ὁρίων, τῶν ἀρχῶν μας καὶ τῶν ἀξιῶν μας. Κάθε φορὰ ποὺ κάτι δὲν κάνουμε …καλά, μία φωνούλα μέσα μας, ἤ μᾶς ἐπαναφέρει ἤ μᾶς …τελειώνει.

Εἶναι καλλίτερο νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν πορεία μας, ἀπὸ τὸ νὰ πασχίζουμε νὰ τὴν ἀποφύγουμε. Εἶναι καλλίτερο γιὰ ἐμᾶς, διότι ἡ ἱκανοποίησις εἶναι σαφῶς πολὺ πιὸ μεγάλη ὅταν αὐτὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τυχαιότητος ἀλλὰ συνειδητῆς ἐπιλογῆς.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 51 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ πορεία μας εἶναι προδιαγεγραμμένη…

Leave a Reply