Ἀπὸ τὰ πόδια τῶν Rothschild στὴν …κορυφή!!!

Από τα πόδια των Rothschild στην …κορυφή και δίχως χάσιμο χρόνου!!!

ΣίγμαἈπὸ τὰ πόδια τῶν Rothschild στὴν ...κορυφή!!!1


τί είναι τούτο πάλι…!!!!!!
ά, ρέ Καμμένε,τά καλλίτερα «στελέχη» έχεις…διαλεχτά…μπράβο μωρέ πατριώτη..!
ή κυρία είναι υπεύθυνη Νεολαίας είπαμε;;;;

ό καημένος κάηκε…καί ή φωτιά μεγαλώνει,σιγά-σιγά….

Κωνσταντίνος Μαγγανάς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply