Μία πολιτικὴ πόρνη…

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἔφερε στὴν βουλὴ τὸν «ἀντιρατσιστικό» νόμο, μίλησε ἐχθὲς γιὰ «ἀνδρικὰ λόγια». Μία πολιτικὴ πόρνη...

Ἄς λουστῇ λοιπὸν τὶς συνέπειες τῶν πράξεών του καὶ ἄς τὸ βουλώσῃ.
Ὁ τελευταῖος «ἄνδρας» στὸν πλανήτη εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀπαγορεύει μὲ νόμο τὰ ἀνδρικὰ λόγια καὶ μετά, σὰν νὰ μὴν συνέβῃ τίποτα, παραβιάζει τὸν νόμο ποὺ ψήφισε.

Μία ἀδελφὴ εἶσαι Σαμαρᾶ.
Μία πολιτικὴ πόρνη.

Μαραμῆς Εὑθύμης

φωτογραφία

(Visited 69 times, 1 visits today)
Leave a Reply