Καμμία περικοπὴ σὲ μισθούς!!! Μόνον πολλαπλασιασμὸς φόρων γιὰ νὰ ἐξαφανίζεται ὁ …μισθός!!!

Δεν θα πειράξουν τους μισθούς και τις συντάξεις…Καμμία περικοπὴ σὲ μισθούς!!! Μόνον πολλαπλασισμὸς φόρων γιὰ νὰ ἐξαφανίζεται ὁ ...μισθός!!!2

Αλλά θα προσθέσουν καμιά δύο χιλιάδες νέους αντισυνταγματικούς φόρους για να μην περισσεύει ούτε τσακιστό ευρώ από τους μισθούς.Καμμία περικοπὴ σὲ μισθούς!!! Μόνον πολλαπλασισμὸς φόρων γιὰ νὰ ἐξαφανίζεται ὁ ...μισθός!!!1 Καμμία περικοπὴ σὲ μισθούς!!! Μόνον πολλαπλασισμὸς φόρων γιὰ νὰ ἐξαφανίζεται ὁ ...μισθός!!!3

Πάμε Σύνταγμα;

Σίγμα

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply