Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς μὲ χαμόγελο…

Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς μὲ χαμόγελο...Νὰ κάνῃς τοὺς φίλους σου νὰ νοιώσουν ὅτι ἀξίζουν πραγματικά.
Νὰ σκeφθῇς τὴν καλλίτερη ἐκδοχὴ τῶν πραγμάτων καὶ νὰ δουλέψῃς γι’ αὐτήν.
Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς ὅλους μὲ ἔνα χαμόγελο.
Νὰ χαρῇς μὲ τὴν ἐπιτυχία τῶν ἄλλων ὄσο χαίρεσαι καὶ μὲ τὴν δική σου.
Νὰ ἀφιερώσῃς ἕνα λεπτὸ γιὰ νὰ πάρῃς μιὰ ξεχωριστὴ ἀπόφαση.
Νὰ ζήσῃς τὴν σημερινὴ ἡμέρα μὲ ἰδιαίτερη διάθεση.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 71 times, 1 visits today)
One thought on “Νὰ τοὺς ὑποδεχθῇς μὲ χαμόγελο…

Leave a Reply