Συναποφασίζειν;

Συναποφασίζειν;Σέ τί;
Γιὰ νὰ ἔχῳ τὸ δικαίωμα τοῦ συναποφασίζειν θὰ πρέπη νὰ ἔχῳ καὶ τὴν ἀνάλογον ἐκπαίδευσιν, ἀντίληψιν, ἐπίγνωσιν μὲ τοὺς γύρω μου.
Ἐὰν αὐτοὶ κατὰ κάτι τίς, μικρὸ ἤ μεγάλο, διαφέρουν ἀπὸ ἐμέναν, τότε ΔΕΝ συναποφασίζουμε ἀλλὰ καθοδηγούμεθα στὸ νὰ …«συναποφασίσουμε» τύποις, μὰ στὴν οὐσία ἀποποιούμεθα τῆς εὐθύνης τοῦ συναποφασίζειν, διότι ἀποφασίζουν ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς. (Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἀποφασίζουμε ἐμεῖς γιὰ τοὺς ἄλλους!!!).
Ἐὰν ἐγὼ εἶμαι ἰατρὸς ἀδυνατῶ νὰ κατανοήσῳ καὶ νὰ συναποφασίσῳ γιὰ ζητήματα ἀγροτικῆς οἰκονομίας. Καὶ τὸ ἀνάποδον.

Ὅταν συζητᾶμε λοιπὸν γιὰ δημοκρατίες, γιὰ ἀμεσοδημοκρατίες, γιὰ δημοκρατίες τῶν ἀρίστων καὶ λοιπὰ κουραφέξαλα, θὰ πρέπη ἀρχικῶς νὰ ἐννοήσουμε βασικὲς ἔννοιες.
Τί σημαίνει εὐθύνη; Τί σημαίνει συναποφασίζω; Τί σημαίνει ἄριστος; Τί σημαίνει ὄχλος; Πόσο ὄχλος εἶμαι ἐγώ;
Ἐὰν δὲν ἀντιληφθοῦμε αὐτὰ τὰ ἁπλᾶ, τότε κακῶς συζητᾶμε γιὰ δημοκρατίες.
Δὲν τὶς ἀντέχουμε…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Συναποφασίζειν;

Leave a Reply