Ἀλλάζοντας ὄνομα καὶ …θρησκεία «τρυπώνεις» παντοῦ!!!

Οι …«περιούσιοι» «τρυπώνουν» στο σύστημα αλλάζοντας όνομα και θρησκεία, ώστε να μην τραβούν την προσοχή. Ἀλλάζοντας ὄνομα καὶ ...θρησκεία «τρυπώνεις» παντοῦ!!!2

Ἀλλάζοντας ὄνομα καὶ ...θρησκεία «τρυπώνεις» παντοῦ!!!1Και μετά εφαρμόζουν απλά την διεστραμμένη τους ατζέντα, προσπαθώντας να αποδομήσουν τις υπάρχουσες πυραμίδες εξουσίας.
Και μετά το Χάος θα φέρουν την «Τάξη» με την …Νέα Τάξη!!!

Σίγμα

(Visited 86 times, 1 visits today)
Leave a Reply