Ἡ ἀπόλυτος πτῶσις!!!

Ἡ ἀπόλυτος πτῶσις…

Ἡ ἀπόλυτος πτῶσις!!!Διοικούμεθα πλέον μόνον ἀπὸ τὰ τεράστια παράσιτα – ἀπὸ τὶς Τράπεζες ποὺ δὲν παράγουν κάτι.

Ἀπὸ τὴν παγκόσμια δικτατορία τῶν Τραπεζῶν, ποὺ ἀπέκτησαν μεγίστη δύναμη σὲ κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνύπαρκτο (ὑπάρχει δυνατότης χωρὶς πραγματικότητα) – ἡ λεγομένη «φούσκα».

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 47 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀπόλυτος πτῶσις!!!

Leave a Reply