Ἐπιστρέφοντας… (β)

Ἐπιστρέφοντας...Κάποια πράγματα στὴν ζωή μας, ποὺ πέρασαν, καὶ τελείωσαν, ἴσως πρέπει νὰ τὰ ἐπανεξετάσουμε.
Ὄχι διότι αὐτὰ ποὺ τελειώνουν πρέπει νὰ τὰ κρατᾶμε διὰ τῆς βίας ζωντανά, ἀλλὰ διότι ἴσως, κάπου, κάποτε, μὲ κάποιους ἀνθρώπους ποὺ ἀγαπήσαμε, νὰ κάναμε λάθη. Λάθη ποὺ δὲν θελήσαμε νὰ ἀναγνωρίσουμε ἐκείνην τὴν στιγμή, μὰ ποὺ μέσα μας μᾶς «ῥοκανίζουν» καθημερινῶς κάτι ἀπὸ τὴν ἡρεμία μας καὶ τὴν καθημερινότητά μας.
Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἴσως πρέπῃ σιγὰ σιγὰ νὰ ἀναζητήσουμε τρόπους νὰ τοὺς ἐπαναπροσεγγίσουμε…
Ὄχι ἀπαραιτήτως γιὰ νὰ ἐπαναδομήσουμε σχέσεις ποὺ τελείωσαν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπαναπροσεγγίσουμε ἐμεῖς αὐτὲς τὶς καταστάσεις ποὺ μᾶς τραυμάτισαν μὲ ἄλλες ὀπτικὲς καὶ μὲ πραγματικὴ ἐντιμότητα.
Εἶναι μία πρᾶξις ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ μᾶς ἀπελευθερώση ἀπὸ πολλὰ καὶ θὰ μᾶς ἀνοίξη νέους ὁρίζοντες..

Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ συγγνώμη.
Αὐτὴν δύσκολα τὴν ἐκφέρει κι ἀκόμη δυσκολότερα τὴν αἰσθάνεται.
Κι ὅμως… Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ κατανόησις εἶναι ποὺ λείπει ἀπὸ τὴν ζωή μας καὶ ποὺ ἐὰν θὰ τῆς ἐπιτρέπαμε χῶρο, τότε ὅλες οἱ σχέσεις μας θὰ ἄλλαζαν μονομιᾶς πρὸς τὸ καλλίτερο καὶ τὸ ποιοτικότερον.

Ἡ ζωὴ εἶναι μικρή. Δὲν ἀξίζει νὰ τὴν σπαταλοῦμε γιὰ μικρότητες.
Κι ἀκόμη περισσότερο δὲν ἀξίζει νὰ παραμένουμε προσκολλημένοι σὲ ἀνούσιες ἐπιλογές.
Ἐὰν κάποιοι ἄνθρωποι θὰ θέλαμε νὰ εἶναι στὴν ζωή μας, ἀλλὰ δὲν εἶναι, ἀπὸ δικές μας ὑπαιτιότητες, ἄς …ἐπιστρέψουμε.
Ἄς δοκιμάσουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸ χθὲς μὲ κάτι νέο: μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσεώς μας, ποὺ θὰ δηλώνη πὼς δὲν χρειαζόμεθα νὰ ἔχουμε πάντα δίκαιον.
Ἴσως νὰ συμφωνήσουν… Ἴσως κι ὄχι.
Τὸ ταξείδι τῆς ἐπιστροφῆς αὐτὸ εἶναι δικό μας. Δὲν εἶναι οἱ ἄλλοι ὑποχρεωμένοι νὰ συνταξειδεύσουν μαζύ μας ἤ νὰ μοιρασθοῦν τὰ ἴδια συναισθήματα μὲ ἐμᾶς.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἴσως κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς σχέσεις νὰ διέλυσαν διότι ἔφταιγαν οἱ ἄλλοι. Δὲν πειράζει. Ἄς ἔφταιγαν. Εἴπαμε, δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔχουμε σὲ ὅλα δίκαιον. Ἡ ἀγάπη, ἡ φιλία, ὁ ἔρως δὲν ζητᾶ ἐπιτακτικῶς νὰ ἀποδείξη πὼς ἔχει δίκαιον… Ζητᾶ μόνον νὰ ἔχῃ χῶρο γιὰ νὰ ἀνθῇ!!!

φωτογραφία

 

 

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply