Δὲν ὑπάρχει κούρασις… Μόνον εὐτυχία…

Δὲν ὑπάρχει κούρασις... Μόνον εὐτυχία...Παλεύει ὁ λαὸς νὰ ὀρθοποδήσῃ, πάλι νὰ στήσῃ τὴν χώρα στὰ πόδια της.
Δύσκολα χρόνια.
Νωπὲς εἶναι ἀκόμη οἱ εἰκόνες παγκοσμίων πολέμων καὶ ἐμφυλίων, μὰ τὸ γαλάζιο τ’ οὐρανοῦ καὶ τῆς θάλασσας,
ἡ ἀπαλὴ καμπύλη τῶν βουνῶν στὸ βάθος καὶ αὐτὲς οἱ μικρὲς μὰ τόσο μεγάλες στιγμὲς ἀνάπαυλας καὶ χαλαρώσεως!

Δὲν ὑπάρχει κούραση, μόνο εὐτυχία!

χωριάτικα σπιτικὰ φαγητά
——————————————–
Φωτογραφία: Greece. Trikeri. 1964.
Fisherman and his family. “A Greek Portfolio” p.37
© Costa Manos/Magnum

(Visited 34 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Δὲν ὑπάρχει κούρασις… Μόνον εὐτυχία…

Leave a Reply