Τί κάνει ἕναν ἔρωτα μεγάλο;

Τί κάνει ἕναν ἔρωτα μεγάλο;Ὅταν ἐρωτευόμαστε κάποιον τότε ἀρχίζει ἡ αἰωνιότητα γιὰ ἐμᾶς…
Δὲν βλέπουμε μπροστά μας, εἴμαστε σὰν τυφλοί, σὰν ὑπνωτισμένοι καὶ δὲν νοιώθουμε παρὰ μόνο μιὰ ἐπιθυμία: νὰ εἴμαστε μαζὺ, καθὼς καὶ ἔναν φόβο μήπως ὁ ἄλλος φύγει καὶ τὸν χάσουμε.

Πῶς νά ζυγίσῃς τόν ἔρωτα;;
Τί κάνει ἕναν ἔρωτα μεγάλο;

Σὲ ἔναν μεγάλο ἔρωτα ὄλες οἱ προηγούμενες σχέσεις μοιάζουν μὲ προσχέδια αὐτῆς ἐδῶ τῆς ἱστορίας ποὺ γίνεται τὸ ἀποκορύφωμά τους.

Ἕναν ἔρωτα τόν κάνουν μεγάλο τά ἐμπόδια πού συναντᾶ καί ξεπερνᾶ;
Τόν ζυγίζεις μέ τούς φόβους πού ξεπερνᾶς γιά χάρη του; Μέ τίς ἀντιθέσεις καί μέ τίς ὁμοιότητες;
Μέ αὐτά πού ἔζησες ἤ μέ τίς ἀνεκπλήρωτες στιγμές πού θά μποροῦσες, ἀλλὰ δὲν πρόλαβες, νά ζήσῃς;
Τόν ζυγίζεις μέ τό πόσα πράγματα εἶσαι ἕτοιμος νά ἀπαρνηθῇς γιά χάρη του;
Μέ την ἐτυχία καί τήν χαρά πού νοιώθεις;
Μέ τήν δύναμη πού σοῦ δίνει ἤ μέ τό πόσο ἀδύναμος αἰσθάνεσαι μπροστά του;

Πόσο ζυγίζει αὐτός ὁ ἔρωτας;
Τόν μετρᾶς μέ τήν θλίψη πού χρειάζεται γιά νά τόν ξεπεράσῃς; Πόση θλίψη;; Πόσα δάκρυα; Μερικές ὧρες κάθε ἡμέρα;
Καὶ καθῶς κυλοῦν οἱ ἑβδομάδες, μερικά λεπτά κάθε βράδυ;
Πόσα θά εἶναι ὅλα μαζύ;
Πόσα λεπτά θλίψεως ἀξίζει αὐτός ὁ ἔρωτας;
Πόσο ζυγίζει ὁ ἔρωτας;
Τί κάνει ἕναν ἔρωτα μεγάλο;

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 64 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τί κάνει ἕναν ἔρωτα μεγάλο;

Leave a Reply