Κάθε ἡμέρα νὰ εἶναι μία Καλὴ Ἡμέρα!!!

Κάθε ἡμέρα νὰ εἶναι μία Καλὴ Ἡμέρα!!!Κι αὐτὸ ἐξαρτᾶται μόνον ἀπὸ ἐμᾶς.
Μποροῦμε νὰ φτιάξουμε τὴν ἡμέρα μας μὲ ἕνα πρωϊνὸ χαμόγελο πρὸς …ἐμᾶς. Ἤ πρὸς ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦμε. Ἤ πρὸς κάθε ἄγνωστο πρόσωπο ποὺ συναντοῦμε….
Ἕνα χαμόγελο, ἀπὸ μόνο του, μᾶς ἀλλάζει κάθε διάθεσιν καὶ μᾶς μεγαλώνει τὴν διάθεσι γιὰ δράσι καὶ γιὰ ἐπικοινωνία.
Γιὰ πραγματικὴ ἐπικοινωνία. Ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν …σιωπή!

Μποροῦμε νὰ κάνουμε σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, κάτι …πρωτότυπο.
Νὰ ἀλλάξουμε διαδρομή… Νὰ ἀλλάξουμε συνδυασμοὺς στὰ χρώματα τῶν ῥούχων μας…
Νὰ περπατήσουμε περισσότερο μέσα σὲ ἕνα ἄλσος ἤ σὲ μία ἄγνωστη γειτονιά.
Νὰ χαλαρώσουμε λίγα λεπτά… Νὰ παίξουμε μὲ τὰ παιδιά μας…
Νὰ ὀνειρευθοῦμε…

Μποροῦμε ὅμως ἁπλῶς νὰἀποφασίσουμε πὼς ἡ ζωή μας μᾶς ἀνήκει καὶ πὼς ΔΕΝ ὐπάρχει κάποια ἱκανὴ δύναμις γιὰ νὰ τὸ ἀνατρέψη αὐτό…

Ἐμεῖς ξέρουμε…
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε…
Ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὰ πάντα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply