Ἡ ἐλπιδοφόρα ἀναμονὴ ποὺ ποτὲ δὲν τελειώνει…

Greece bailout negotiations failed

Προσπαθῶ νὰ σταθῷ παρατηρητὴς σὲ αὐτά ποὺ συμβαίνουν γύρω μου.

Σκέφτηκα… «πὲς πὼς ζεῖς σὲ ἔναν ἄλλο πλανήτη καὶ μέσα ἀπὸ ἔνα video wall βλέπεις καὶ ἀκοῦς αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὸν μακρινὸ πλανήτη γῆ».
Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸς ὁ πλανήτης εἶναι μεγάλος καὶ τὰ συμβάντα χιλιάδες ἑστίασα στὴν Χώρα ποὺ λέγεται Ἑλλάδα.
Καί τί εἶδα…
Ἔνας λαὸς νὰ ἔχῃ ἐξαπατηθεῖ κατὰ συρροή…
Ἔνας πολιτικὸς κόσμος νὰ ἐξαπατᾷ ἕναν λαὸ κατὰ συρροή…
Ἡ γλῶσσα πάντα ἴδια …ξύλινη…
Οἱ ὑποσχέσεις πάντα ἴδιες…ἀπραγματοποίητες…
Ἡ ἀναμονὴ πάντα ἐλπιδοφόρα… ποὺ δὲν πεθαίνει ποτέ…
Τὸ τέλος;… πάντα ἴδιο…ἐξαθλίωση…
Λές,
κι ἇμα κυττάξῃς στὰ μάτια αὐτοὺς ποὺ πολιτεύονται δὲν θὰ διακρίνῆς τὴν ἀπάτη…
Λές,
κι ἇμα προσέξῃς τὸ χρῶμα τῆς φωνῆς τους δὲν θὰ «ἀκούσης» τὴν κοροϊδία…
Λές,
κι ἇμα διαβάσῃς τὴν ἱστορία, δὲν θὰ πάρης ἀπαντήσεις…
Κι ὅμως…
Οἱ ἴδιοι, ἐπιλέγοντας, τοὺς συντηροῦν ὡς ἀπατημένοι… αἰῶνες τώρα…
Οἱ ἴδιοι, ἐπιλεγόμενοι, συντηροῦνται ὡς ἀπατεῶνες…
Οἱ ἴδιοι, διαπλεκόμενοι, δημιουργοῦν τὴν ἱστορία ὡς συγγραφικοὶ Ἐφιάλτες…
Κι ὅλο τὸ ἴδιο ἐρώτημα στὰ χείλη τῶν παιδιῶν, ποὺ θὰ γίνουν μεγαλώνοντας οἱ «ἀπατημένοι» αὐτῆς τῆς περιέργης Χώρας…
«ἐγώ τί φταίω …αὐτὰ μοῦ κληροδότησαν………»

Χάρης Καφετζόπουλος

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἐλπιδοφόρα ἀναμονὴ ποὺ ποτὲ δὲν τελειώνει…

Leave a Reply