Πραγματικὰ καὶ πλαστὰ «παράγωγα»…

Πραγματικὰ καὶ πλαστὰ «παράγωγα»...1
Ἐπάνω (ὁ Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος) ὁ Ἕλληνας παράγωγο τῆς συλλογικῆς ὀντότητος Ἑλληνισμός, ζωντανῆς μέχρι ἐκείνη τὴν ἐποχή…

Κάτω, τὸ σημερινὸ παράγωγο τῆς συλλογικῆς κοσμοπολιτικῆς ὀντότητος ΔΥΣΙΣ…Πραγματικὰ καὶ πλαστὰ «παράγωγα»...2

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply