Εἶμαι κι ἐγὼ σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο τοξότης…

Εἶμαι κι ἑγὼ σ’ αὐτὸν τὸν πόλεμο τοξότης
τὸ ῥιζικό μου, ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ ἀντιπαλεύει,
μὲ λόγο αἰχμηρὸ καὶ γνώση
τὰ σύννεφα ἐπάνω ἀπὸ τὸ δικό μου χῶμα…

Καλημέρα φίλες καὶ φίλοι!!!!!!!!!!!!!Εἶμαι κι ἐγὼ σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο τοξότης...

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply