Κι ὅταν χρειάζεται ἀνοίγουμε δρόμους…

Κι ὅταν χρειάζεται ἀνοίγουμε δρόμους...Ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν δρόμοι, ἐμεῖς τοὺς δημιουργοῦμε.
Δὲν εἶναι ἀναγκαῖον πάντα νὰ βαδίζουμε στὰ χνάρια ἄλλων.
Πολλὲς φορές, ἰδίως στὶς …περίεργες ἡμέρες ποὺ διαβιοῦμε, χρειάζεται νὰ ἀφήσουμε τὸ ἔνστικτό μας νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ.
Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις θὰ χρειασθῆ νὰ χαράξουμε ἐμεῖς τὸν δρόμο.

Τὸ ποῦ ἔγινε τὸ λάθος, ὅποτε ἔγινε, δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ τὸ γνωρίζουμε τώρα.
Σημασία ἔχει νὰ ἐξακολουθοῦμε τὴν πορεία μας, παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ νὰ μποροῦμε νὰ ὀνειροδομοῦμε, μέσα ἀπὸ ὅλες τὶς συνθῆκες.
Ἡ ζωὴ δὲν χαρίζεται… Κερδίζεται.
Κι ἐμεῖς εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ κερδίσουμε τὸ δικαίωμα στὶς δικές μας ζωές.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply