Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ ἄλλοι…

Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ ἄλλοι...«Δὲν ὑπάρχει λαὸς εἰς τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος νὰ ἔχῃ προσφέρη τόσα εἰς τὴν ἀνθρωπότητα, ὅσα ὁ ἑλληνικὸς καὶ ἔχει καταπολεμηθεῖ τόσο πολύ, ἀπὸ τόσο πολλοὺς λαούς, οἱ ὁποῖοι δὲν προσέφεραν τίποτα εἰς αὐτήν.»

Φρειδερὶκος Νίτσε
Κῦρος Μανούσκας

φωτογραφία

(Visited 65 times, 1 visits today)
Leave a Reply