Ἐξαπατηθήκαμε γιά ἀκόμη μία φορά μέ τόν χειρότερο δυνατό τρόπο;

Ἐξαπατηθήκαμε γιά ἀκόμη μία φορά μέ τόν χειρότερο δυνατό τρόπο;Δραγασάκης: Ζητήσαμε καὶ τρίτο πακέτο που θὰ συνοδεύεται ἀπὸ πρόγραμμα (βλέπε νέο Μνημόνιο)
Νταϊσεμπλοῦμ: Ἂν συμφωνήσουμε σὲ νέο πακέτο στηρίξεως τότε τὰ νέα μέτρα θὰ εἶναι πολὺ σκληρότερα.

Παράλληλα, ἐκτὸς κειμένου, ἔχει ζητηθεῖ ἀπὸ τοὺς «ἑταίρους μας» τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ γίνῃ «ἄβατο» γιὰ τοὺς πολῖτες….
«Συμπτωματικά», στὶς 22 Ἰουνίου, μὲ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση, ἡ ὑπηρεσία Πρωτοκόλλου Ἰδιωτικῶν Ἐπενδύσεων, ποὺ ἦταν καὶ αὐτή ποὺ ἐδέχετο καθημερινὰ πολῖτες, μετεφέρθη σὲ ἄλλο κτίριο τοῦ Ὑπουργείου, στὴν ὁδὸ Κοραῆ.
Ἄρα ἂν μεταξὺ τῶν σκληρῶν μέτρων, ποὺ προανήγγειλε ὁ Νταϊσεμπλοῦμ, περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἐκ νέου ἐγκατάστασις ξένων ἐπιτροπῶν στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, τότε τοῦτο καταδεικνύει ὅτι τὸ παιχνίδι ἤταν ἐξ΄ἀρχῆς στημένο, μὲ συμπρωταγωνιστὲς τὸν Σύριζα καὶ τοὺς ΑΝΕΛ.

Ἂν δὲ τὰ μέτρα εἶναι σκληρότερα καὶ ἀκυρωθεὶ τὸ Δημοψήφισμα, τότε καὶ πάλι καταδεικνύεται ὅτι ἐξαπατηθήκαμε, γιὰ ἀκόμη μία φορά καὶ ὅτι τελικὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἔχουν ἀσπασθεῖ τοὺς τραπεζίτες.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, μία Ὀργάνωσις Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς, ποὺ ἀποκαλεῖτο «Οἰκουμενικὴ Ἑλλάς» καὶ ἡ ὁποία ἔστελνε πληροφορίες σὲ Ἀποδέκτες στὴν Ἑλλάδα (εἶχε πληροφορήσει μετὰ βεβαιότητας ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τὴν ἔλευση τοῦ ΔΝΤ) εἶχε στείλει τὸ παρακάτω μήνυμα: «Σὲ ἐπόμενες ἐκλογὲς θὰ κυβερνήσει ὁ Σύριζα γιὰ λίγους μῆνες… Στὴν συνέχεια θὰ ἔλθη ἡ χειρότερη καὶ σκληρότερη Κυβέρνησις ποὺ εἶχε ποτὲ αὐτὴ ἡ χώρα, ἡ ὁποία καὶ θὰ περάση ὅλα τὰ σχέδια τῶν τραπεζιτῶν, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦσε νὰ περάσῃ οὔτε ἡ προηγουμένη συγκυβέρνησις.»

Ἐὰν λοιπὸν ἡ Κυβέρνησις περάσῃ μέτρα καὶ εἴτε παραιτηθῇ, εἴτε ἀκολουθήσῃ κάποιο Κυβερνητικὸ ἐξάμβλωμα τύπου Οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως, τότε ἔχουν δίκιο καὶ ἦσαν ὅλα προσχεδιασμένα!
‘Ἄραγε εἶναι ἔτσι; Προδοθήκαμε γιά ἀκόμη μία φορά;
Κοντὸς ψαλμὸς Ἀλληλούια.

Ἰωάννης Δέμος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply