Μπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ῥέμα…

Μπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ῥέμα...Στὴν κατάστασιν ποὺ βρισκόμαστε, ΟΥΤΕ τὸ ΝΑΙ σῴζει τὶς καταθέσεις μας. Οὔτε μὲ 90% ΝΑΙ, παραίτησι Τσίπρα καὶ οἰκουμενικὴ κυβέρνησι μὲ ἐντολὴ τὴν ἀμέση συμφωνία μὲ τοὺς ἑταίρους, δὲν ἀνοίγουν οἱ τράπεζες. (Θὰ μπούκαρε ὁ κόσμος νὰ σηκώσῃ καὶ τὸ τελευταῖο εὑρῶ, γιὰ νὰ μὴν τὴν ξαναπάθῃ.) Καὶ ἡ ὁποία συμφωνία καὶ παροχὴ ῥευστότητας γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν τραπεζῶν θὰ περιλαμβάνει ΧΟΝΔΡΟ ΚΟΥΡΕΜΑ τῶν καταθέσεων.

Φυσικὰ οὔτε τὸ ΟΧΙ σῴζει τὶς καταθέσεις μας. Τότε, ἀντὶ για συμφωνία καὶ κούρεμα, θὰ ἔλεγε κανείς, θὰ ἔχουμε δραχμὴ καὶ ὑποτίμησι. Οὔτε αὐτὸ τὸ πιστεύω. Δραχμὴ καὶ «restart» τῆς οἰκονομίας (ἀναγκαῖο, θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξῃ κάποιος, ἐὰν γινόταν βάσει σχεδίου), θὰ ἐσήμαινε ἀμέσως δραστικὸ κόψιμο τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν συντάξεων (ἐννοεῖται ἄμεσο μαχαίρι σὲ ἐφάπαξ, πρόωρες συντάξεις κ.λπ.), εὐρεῖες ἰδιωτικοποιήσεις καὶ φιλελευθεροποίησι τῆς οἰκονομίας, ἄνοιγμα στὶς ξένες ἐπενδύσεις, ΚΑΙ, μέχρι νὰ σταθεροποιηθῇ ἡ κατάστασις, κήρυξις καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΜΟ) – εἰδάλλως θὰ ἐπικρατοῦσε ΧΑΟΣ, MAD MAX.
Δηλαδὴ κάτι ἀντίθετο, οἰκονομικά, πολιτικά, ἰδεολογικά, μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθήθηκε μέχρι τώρα (καὶ ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀπὸ τοὺς Σαμαροβενιζέλους ὅμως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι), ἀλλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος καὶ τῆς κοινωνίας μας.
Μπρὸς γκρεμὸς καὶ πίσω ῥέμα.
Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι, μὲ ὁποιοδήποτε ἀποτέλεσμα στὸ δημοψήφισμα, θὰ φυτοζωοῦμε γιὰ χρόνια. (Ἁπλῶς θὰ βγάλουμε τὸ ἄχτι μας τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ὅτι «νικήσαμε», καὶ θὰ κοροϊδεύουμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς τσάντιζαν στὸ Facebook, ἔχοντας πάρει τὴν «ῥεβάνς».)

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply