Μήπως ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα γιά τήν ἔξοδό μας ἀπό τό εὐρῶ;

Μήπως ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα γιά τήν ἔξοδό μας ἀπό τό εὐρῶ;1

Με το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποιήσεως μέσω ΤΧΣ διατέθηκαν άλλα 39 δισεκατομμύρια ευρώ (=50-11).

Δηλαδή και με τα δύο προγράμματα διετέθηκαν συνολικά  67 δισεκατομμύρια ευρώ (=28+39) και χάθηκαν ήδη  21,815 δισεκατομμύρια ευρώ (=67-45,185).

Με τον ρυθμό αυτό χασούρας σε δύο χρόνια, δηλαδή το 2016, δεν θα υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων  στο ΤΧΣ για ν’ αντιμετωπίσει η Ελλάδα οποιοδήποτε πρόβλημα του τραπεζικού τομέα της.

Μετά την παραπάνω ανάλυση, επιμένετε να έχετε την αισιοδοξία της κυβερνήσεως και να θέλετε να ολοκληρώσει την τετραετία της;

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Κατά καιρούς διαβάζουμε στα ΜΜΕ για τα επικείμενα stress test της ΕΚΤ και τις ενδεχόμενες ανεπάρκειες κεφαλαίων που θα προκύψουν απ’ αυτές.
Διαβάζουμε και τις  επίσημες διαβεβαιώσεις της Τράπεζας  της Ελλάδος (ΤτΕ)  ότι με τα δικά της stress test υπολογίστηκαν ικανοποιητικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και ελήφθησαν εγκαίρως όλα τα μέτρα για να μην έχουμε εκπλήξεις.
Δεν θα σας αναφέρω την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν τόσο η ΕΚΤ  όσο και η ΤτΕ για τους υπολογισμούς τους.
Δεν  θέλω να σας μπερδέψω με αναφορές και παραδοχές για το αβέβαιο  μέλλον, γιατί δεν φιλοδοξώ να παριστάνω τον προφήτη ή τον παντογνώστη.

Αυτό όμως που παρατηρώ από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΤτΕ για τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ως σύνολο με προβληματίζει αφάνταστα.

ΠΗΓΗ 

Το σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού τους εμφανίζεται τον Απρίλιο του 2014 να είναι  506,424 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το σύνολο των Κεφαλαίων και Αποθεματικών εμφανίζεται  τον ίδιο μήνα  71,107 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αν κάνουμε την διαίρεση θα προκύψει ότι τα Κεφάλαια και Αποθεματικά είναι το 14,04% του Ενεργητικού (και του Παθητικού). 

Τον Μάρτιο του 2014 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13,76%.
Το  αντίστοιχο ποσοστό  από τον Αύγουστο του 2012 ήταν σταθερά ανώτερο από 8% με συνεχή αυξητική τάση.
Αυτό φαίνεται σαν μία καλή εξέλιξη εκ πρώτης όψεως, αν γνωρίζουμε ότι ο μέσος όρος του ποσοστού αυτού από τον Φεβρουάριο του 2001 έως και τον Απρίλιο του 2014 ήταν 8% με μία μέση τυπική απόκλιση 1,68% για το διάστημα σχεδόν 14 ετών.

Αλλά η εικόνα γίνεται πιο σύνθετη, αν δούμε και άλλες παραμέτρους.

Τον Απρίλιο του 2014 το σύνολο των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας εμφανίζεται να χρωστάει στην ΤτΕ  61,960 δισεκατομμύρια ευρώ και στον εαυτό του άλλα 84,439 δισεκατομμύρια  ευρώ, ενώ αντίθετα του χρωστάει η ΤτΕ μόλις 4,068 δισεκατομμύρια ευρώ και  του χρωστούν εσωτερικά  (συμψηφιστικά) τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 97,146 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συμψηφίζοντας απαιτήσεις και υποχρεώσεις (= 97,146+4,068-61,96-84,439) βρίσκουμε  συνολική υποχρέωση -45,185 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το σύστημα συνολικά χρωστάει κάπου 45,185 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλύοντας περαιτέρω μπορούμε να πούμε ότι χρωστάει 61,96 δισεκατομμύρια ευρώ στην ΤτΕ και παράλληλα έχει απαιτήσεις από κάποια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 16,775 δισεκατομμύρια ευρώ (=61,96-45,185)

Συγκρίνοντας κεφάλαια και αποθεματικά με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού διαπιστώνουμε ότι τα πραγματικά διαθέσιμα κεφάλαια και αποθεματικά είναι μόλις 25,92 δισεκατομμύρια ευρώ (=71,107-45,185), δηλαδή μόλις το 5,1% του συνολικού ενεργητικού (=25,92/506,24).

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα χωρίς οποιαδήποτε στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού του υπολείπεται κατά 0,9% από  το ορισθέν κατώφλι του 6% του επερχόμενου τέστ της ΕΚΤ.
Αυτό σημαίνει χονδρικά ότι λείπουν συνολικά κεφάλαια 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να κάνουμε καμμία υπόθεση για τυχόν μελλοντικές  ζημίες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια (!) με βάση αισιόδοξα ή απαισιόδοξα σενάρια.

Έναντι αυτών των κεφαλαιακών ελλείψεων υπάρχει υπόλοιπο κεφαλαίων προς διάθεση 11 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου στο ΤΧΣ.

Προσέξτε όμως και μία άλλη διάσταση του προβλήματος.
Με το πακέτο Αλογοσκούφη διατέθηκαν σε κεφάλαια και εγγυήσεις 28 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

Με το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποιήσεως μέσω ΤΧΣ διατέθηκαν άλλα 39 δισεκατομμύρια ευρώ (=50-11).

Δηλαδή και με τα δύο προγράμματα διετέθηκαν συνολικά  67 δισεκατομμύρια ευρώ (=28+39) και χάθηκαν ήδη  21,815 δισεκατομμύρια ευρώ (=67-45,185).

Με τον ρυθμό αυτό χασούρας σε δύο χρόνια, δηλαδή το 2016, δεν θα υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων  στο ΤΧΣ για ν’ αντιμετωπίσει η Ελλάδα οποιοδήποτε πρόβλημα του τραπεζικού τομέα της.

Μετά την παραπάνω ανάλυση, επιμένετε να έχετε την αισιοδοξία της κυβερνήσεως και να θέλετε να ολοκληρώσει την τετραετία της;

Αν ναι, τότε μην απορήσετε αν το 2016 σας ανακοινώσουν οι ίδιοι ότι αποφάσισαν να βγουν από το ευρώ για να σας σώσουν…

Επιπλέον θα ήθελα να σας προβληματίσω για το γεγονός ότι ήδη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Ελλήνων προς την Εφορία είναι περίπου 67 δισεκατομμύρια ευρώ.
Είναι τυχαίο ή μήπως είναι  προυπόθεση για την επαναφορά εγχωρίου νομίσματος το εσωτερικό χρέος (ληξιπρόθεσμες οφειλές) να είναι περίπου ίσο με την οφειλή των τραπεζών προς την Κεντρική Τράπεζα;

Για σκεφτείτε το…

Mε την λογική εκδόσεως του ευρώ χρέος=νόμισμα

Μήπως όλα είναι ένα προδιαγεγραμμένο και συμφωνημένο σχέδιο για την έξοδο μας από το ευρώ το αργότερο το 2016;

Μήπως ὅλα ἦταν προσχεδιασμένα γιά τήν ἔξοδό μας ἀπό τό εὐρῶ;2

Son ofEon
23 Ἰουλίου 2014

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply