Μισὴ ἡ …«κάθαρσις»!!!

Επήλθε η κάθαρση…Μισὴ ἡ ...«κάθαρσις»!!!2

Αλλά ημιτελής…Μισὴ ἡ ...«κάθαρσις»!!!1

Ο Τσοτσορός δεν παίρνει την αύξηση και φεύγει από εκτελεστικός Πρόεδρος…
Αλλά παραμένει στο ΔΣ…

Σίγμα

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply