Ἡ τακτικὴ τοῦ εὐρῶ

Ἡ τακτικὴ τοῦ εὐρῶ

-Τράπεζες: Λυπούμαστε δὲν ἔχουμε ῥευστότητα.
-Ἑλληνικὸ κράτος: Καί τί σκοπεύετε νά κάνετε γι’ αὐτό;
-Τράπεζες: Θὰ πρέπει ἐσεῖς νὰ μᾶς δόσετε χρήματα. Ἀνακεφαλαιοποίησις λέγεται.
-Ἑλληνικὸ κράτος: Καί ποῦ θά βροῦμε αὐτά τά χρήματα;
-Τράπεζες: Θὰ πρέπει νὰ δανεισθῆτε.
-Ἑλληνικὸ κράτος: Καὶ ποιός θά μᾶς δανείσῃ τόσο μεγάλα ποσά;
-Τράπεζες: Τὸ τραπεζικὸ σύστημα.
-Ἑλληνικὸ κράτος: Μὰ εἴπατε ὅτι δὲν ὑπάρχουν χρήματα.
-Τράπεζες: Θὰ κόψουν, καὶ ἀφοῦ τὰ δανεισθῆτε καὶ τὰ χρεωθῆτε ὡς κράτος, θὰ μᾶς τὰ δόσετε, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ σᾶς δανείζουμε.

Υ.Γ. Ὅπως ἔχω ξαναγράψει, τὸ εὐρῶ, ὡς νόμισμα καὶ ἡ εὐρωζώνη, ὡς σύστημα, εἶναι ἡ μεγαλύτερη κομπίνα τῶν τελευταίων ἑκατὸ ἐτῶν!!!

Κῦρος Μανούσκας

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply