Ἀπόλυτος …σύμπνοια στὸ …«ἑλληνικό» κΥνοβούλιον!!!

Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ ὑπάρχει τόση σύμπνοια στὸ «ἑλληνικό» κΥνοβούλιο!!!

ΟΛΟΙ συμφωνοῦν!!!
Αὐτὸ κι ἂν εἶναι ἐπιτυχία!

Γιὰ πρώτη φορὰ ΔΕΝ μποροῦμε νὰ καταλάβουμε ποιὸς διαφωνεῖ μὲ ποιὸν καὶ γιὰ τί…
Ἄσχετα μὲ τὰ προθέματα τύπου «πρὸς τὸ παρόν», «ἀναγκαστικά» καὶ ὅ,τι ἄλλο, τὸ ἀποτέλεσμα παραμένει τὸ ἴδιο:
ΟΛΟΙ € πάσῃ θυσίᾳ!!!

Ἡ ἀπόλυτος ...σύμπνοια στὸ ...«ἑλληνικό» κΥνοβούλιον!!!

Βρὲ ἄντε μου στὸν γερο-διάολο ΟΛΟΙ σας τομάρια!!!
Καὶ μὴν ξεχάσετε νὰ πάρετε καὶ τὸ κωλοευρώ σας μαζὺ καὶ νὰ τὸ βάλετε ἐκεῖ ποὺ ξέρετε…

Ἐθνικὸ νόμισμα Τ-Ω-Ρ-Α!!!!
Πάσῃ Θυσίᾳ!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply