Ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως προσέλαβε τὸν …ἀντιπρόεδρο τῆς ΔΕΥΑΤ!!!

Ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως προσέλαβε τὸν ...ἀντιπρόεδρο τῆς ΔΕΥΑΤ!!!Ἀποφασίζει μόνος του νὰ τὸν πληρώνῃ γιὰ νὰ ἐκτελῇ τὰ χρέη τοῦ …Ἀντιπροέδρου!!!
Τὸ γράμμα τοῦ ἱδρυτικοῦ νόμου τῆς ΔΕΥΑΤ μιλᾶ γιὰ πρόσληψη πλήρους ἀπασχολήσεως ἑνὸς μέλους, μὲ συγκεκριμένες ἀρμοδιότητες…
Δίνει ὡς ἀρμοδιότητες τὴν διοργάνωση ἐκδηλώσεως ΔΕΥΑΤΑ, τήρηση φωτογραφικοῦ ἀρχείου κλπ…
Ἀπό πότε πληρώνονται οἱ ἀπόφοιτοι Λυκείου, ὡς ἐξειδικευμένο προσωπικό;;;;;

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ, ΜΕ 1.250,00 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΤΟΝ …ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ !!!

Όταν ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ως δήμαρχος είχε προσλάβει τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΤ Δ. Τασιγιαννάκη, με μηνιαίο μισθό, ο σημερινός δήμαρχος Δ. Παυλής, χαρακτήριζε την πράξη ως προκλητική.
Οι καιροί όμως αλλάζουν και οι «υποχρεώσεις»  σε όσους τον έβγαλαν δήμαρχο μάλλον γίνονται επιτακτικές κι έτσι σήμερα κάνει τα ίδια και με την ίδια ακριβώς διαδικασία….
Με μία απόφασή του ως πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ.

Αποφασίζει λοιπόν ο δήμαρχος και προσλαμβάνει με 1.250,00  ευρώ το μήνα, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΤ, κ. Γ. Καρώνη, ως εργαζόμενο…..ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ !!!
Κάποιον νέο άνθρωπο με σπουδές ανάλογες και άνεργο δεν έχει αυτή η πόλη για να του δώσει ο Δήμος Τρίπολεως δουλειά;;;;
Γιατί η διαδικασία του να βγάζει μισθό στους συμβούλους που τον έβγαλαν δήμαρχο, ο δήμαρχος μπορεί να εκληφθεί και ως ανταποδοτικόν όφελος……’
Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το δει. Με αφέλεια πάντως δεν μπορεί …..
Για την ακρίβεια τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΤ, ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ τον προσλαμβάνει για τα εξής:

«…… Έτσι μπορεί να ανατεθούν καθήκοντα σε ένα μέλος του Δ.Σ. και δη στον αντιπρόεδρό του κ. Γεώργιο Καρώνη για την παρακολούθηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Τριπόλεως, με πλήρη απασχόληση και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) έχει την παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχειρήσεως,
β) την μέριμνα για την σύνταξη και εισήγηση απαντήσεων σε ερωτήσεις επερωτήσεις και αναφορές,
γ) την παρακολούθηση του ημερησίου τύπου για θέματα που αφορούν στην Επιχείρηση, την παρακολούθηση της συντάξεως ενημερώσεως των υπευθύνων, μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη από τις αρμόδιες διευθύνσεις σχετικών απαντήσεων ή ανακοινώσεων και επιμέλεια για την δημοσίευση αυτών στον τύπο,
δ) τις ανακοινώσεις στον τύπο των προγραμματισμένων για διαφόρους λόγους διακοπών της υδροδοτήσεως ή προγραμμάτων εκτελέσεως έργων,
ε) την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων για την προσέγγιση προσώπων επιστημονικού κύρους και προγραμματισμός συναντήσεων της διοικήσεως με εκπροσώπους φορέων,
στ) την εισήγηση και αξιοποίηση συνεργατών, για την υλοποίηση προγραμμάτων δημοσιότητας και προβολής του έργου της επιχειρήσεως,
ζ) την μέριμνα για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και διαλέξεων που αποσκοπούν στην θετική παρέμβαση της επιχειρήσεως σε τοπικά, εθνικά και διεθνή δρώμενα. Επισκέψεις και εγκαίνια στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως, οργάνωση εκθέσεων σχετικών με το αντικείμενο της επιχειρήσεως. Παρουσία της επιχείρησης σε εκθέσεις,
η) την τήρηση βιβλίου τύπου και ενημέρωσή του,
θ) την τήρηση φωτοαντιγραφικού αρχείου και ενημέρωσή του,
ι) την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, διαφημιστικών, λευκωμάτων κ.λ.π.,
ια) την παρακολούθηση των προγραμμάτων προβολής των έργων της επιχειρήσεως από όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως,
ιβ) την δημιουργία βιβλιοθήκης και μέριμνα για διακίνηση βιβλίων,
ιγ) την μέριμνα για οργάνωση εκδηλώσεων που αποσκοπούν στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και στην προαγωγή των μεταξύ τους σχέσεων και της επιχειρήσεως,
ιδ) την μέριμνα για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως και η μεθοδική παρουσίαση και ανάλυση αυτών για την προβολή του έργου της…….»

ὀρθολογικά

Αν δεν είμαστε για πολλά γέλια, είμαστε σίγουρα για πολλά κλάματα !!!
Δεῖτε τὴν ἀνάρτηση στὸ ΔΙΑΥΓΕΙΑ σήμερα ἐδῶ.

Γιούλη

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply