Τὰ γερμανικὰ ὁμόλογα καταῤῥέουν!!!

Μήπως ἡ Κίνα ξεφορτώνεται τώρα τά γερμανικά ὁμόλογά της;
Τὰ γερμανικὰ ὁμόλογα καταῤῥέουν!!!

Τα γερμανικά ομόλογα βρίσκονται και πάλι σήμερα το πρωί, υπό σημαντική πίεση, παρά την αδυναμία των μετοχικών αξιών και την  ενίσχυση των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου.
Αυτό το γεγονός  εγείρει το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αν η Κίνα  στρέφεται στην πώληση των συμμετοχών της σε γερμανικά ομόλογα, για να αυξήσει τα μετρητά της μετά τον αποδεκατισμό των ομολόγων την περασμένη εβδομάδα.

Τα Γερμανικά ομόλογα  συνθλίβονται σε χαμηλά ενός μηνός…

Τὰ γερμανικὰ ὁμόλογα καταῤῥέουν!!!3

 καθώς οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων εκτινάσσονται  σε υψηλό  6 εβδομάδων.
Τὰ γερμανικὰ ὁμόλογα καταῤῥέουν!!!1

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Αν προσέξετε το πρώτο διάγραμμα η τιμή στις 24 Αυγούστου ήταν 156,50, ενώ στις 31 Αυγούστου έπεσε στα 153,28.
Η πτωτική κίνηση μέσα σε μία εβδομάδα ήταν της τάξεως του 2,2%.
Με δεδομένο ότι η εβδομαδιαία VAR είναι 2,2%, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η ετήσια VAR θα είναι 15,86% (=((52/1)^2)*2,2).
Αντίθετα το επιτόκιο των 10ετών γερμανικών ομολόγων ήταν στις 24 Αυγούστου 0,52% και αυξήθηκε στο 0,779% σε μία εβδομάδα.
Η ποσοστιαία άνοδος του ήταν 49,8%.
Αυτή η ποσοστιαία μεταβολή αφορά σε δεκαετή ομόλογα, οπότε η αντίστοιχη ετήσια VAR υπολογίζεται σε 15,74%  (=((1/10)^2)*49,8)
Η εξέλιξη τιμής ομολόγων και επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων δείχνουν το ίδιο πράγμα: Oι αγορές αναμένουν σύντομα αύξηση των επιτοκίων και μάλιστα με τουλάχιστον δεκάχρονη διάρκεια.
Με δεδομένα τα παραπάνω στοιχεία, θα τολμούσα να προβλέψω ότι η αύξηση είναι προγραμματισμένη μετά από περίπου 9 βδομάδες.
Μία αύξηση των επιτοκίων των γερμανικών επιτοκίων αντιστοιχεί πάντα σε αύξηση του κινδύνου ή και σε ενίσχυση του υποκειμένου νομίσματος (ευρώ).
Και τα δύο ενδεχόμενα είναι πιθανά.
Η  άνοδος των επιτοκίων θα δημιουργήσει πρόβλημα στην διεθνή  αγορά ομολόγων και στα χρηματιστήρια.
Μία άνοδος επιτοκίων της τάξεως του 14% θα ισοδυναμούσε με μείωση της παρούσας αξίας των ομολόγων σταθερού επιτοκίου 10ετούς διάρκειας κατά 56% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Στον βαθμό που τα ομόλογα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρα δανεισμού, η πίεση προς τους δανειζομένους για αύξηση των ενεχύρων θα είναι τεράστια.
Ακόμα χειρότερα θα είναι τα πράγματα για ομόλογα με μηδενικό ή αρνητικό επιτόκιο, όπως τα βραχυχρόνια διετή ομόλογα του γερμανικού δημοσίου.
Σε παλαιότερο μου άρθρο είχα αποκαλύψει στοιχεία για την εξόφληση του γερμανικού δημόσιου χρέους έως το 2020.
ΠΗΓΗ

Ἡ ἐπιτάχυνσις τῆς καταστροφῆς τοῦ εὐρῶ.

Παραθέτω τα στοιχεία, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 15 Μαρτίου 2015:
Οι ετήσιες λήξεις του Γερμανικού χρέους ως και  το 2020 είναι:
έτος 2015 ποσό 115 δισεκατομμύρια ευρώ
έτος 2016 ποσό 168,6 δισ ευρώ
έτος 2017 ποσό   94   δισεκατομμύρια ευρώ
έτος 2018 ποσό  107   δισεκατομμύρια ευρώ
‘ετος 2019 ποσό   96   δισεκατομμύρια ευρώ
έτος 2020 ποσό   85    δισεκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνω ότι τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω, καθώς υπολογίστηκαν με στοιχεία για τις λήξεις υφισταμένων σήμερα ομολόγων, ενώ κάποια απ’ αυτά ενδέχεται όταν λήξουν να ανανεωθούν με ομόλογα που θα λήξουν ως το 2020.
 
Eίναι παραπάνω από εμφανές ότι το έτος 2016 οι έκτακτες ανάγκες δανεισμού της Γερμανίας θα είναι κατά 57,67 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερες από την μέση ετήσια λήξη (110,93 δισεκατομμύρια ευρώ).
Την περίοδο εκείνη το γερμανικό δημόσιο δεν θα μπορεί να συμπιέσει τα επιτόκια και οι εκδόσεις του θα αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό παλαιοτέρων γερμανικών ομολόγων, που θα πωλούνται σχεδόν στην μισή παρούσα αξία τους.
Από ό,τι φαίνεται οι Κινέζοι το κατάλαβαν από τώρα και ξεφορτώνουν στις διεθνείς αγορές τα γερμανικά ομόλογα.
Οι υπόλοιποι άραγε πότε θα ξυπνήσουν και θα τους μιμηθούν;Τὰ γερμανικὰ ὁμόλογα καταῤῥέουν!!!2
 
(Visited 207 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ γερμανικὰ ὁμόλογα καταῤῥέουν!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ 16% εὐρωπαϊκῶν ὁμολόγων ἀποδίδουν κάτω τοῦ μηδενὸς | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply