Ἀφαιροῦμε τὸ «εἰς» ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν …βολή!!!

Κι έτσι, δικαιώθηκε ο Ετζεβίτ.
Έγινε η κατοχή μέρος της λύσεως.

Ἀφαιροῦμε τὸ «εἰς» ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ...βολή!!!1

Άκουσα τον Πρύτανη προχθές στην Ελίτα. Να καλεί να πηγαίνουμε όλοι στην «άλλη πλευρά» – τσιμουδιά για κατοχή – και να κάνουμε από ένα Τουρκοκύπριο φίλο.
Η «conflict transformation» καλά κρατεί.
Αγόρασαν οι πολιτικοί πολιτικό χρόνο καριερίζοντας τον «μακροχρόνιο» δήθεν «αγώνα» – αλλά ο χρόνος ποτέ δεν αγοράζεται, μόνο ξοδεύεται.

Όπως ξοδεύεται τώρα η πατρίδα στις αλυσιτέλειες της λυσιολαγνείας…
«Ἄρον τὴν ὑπόληψιν, ἧρθαι τὸ βέβλαμμαι. Ἄρον τὸ βέβλαμμαι, ἧρθαι ἡ βλάβη»….

Ο κοντστρουξιονισμός των «conflict resolving», λυσιολάγνων ηγετών μας, στην αρχαία φιλοσοφική του διατύπωση.
Ή, πές «αλεύρι»!
Όπου βρεθείς και όπου σ’ εύρει.

Είναι όλα στον νού σας.
Βγάλτε το «εις» από την εισβολή κι εξασφαλίσατε την … βολή!

Ἀφαιροῦμε τὸ «εἰς» ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴν ...βολή!!!2

Τῖτος Χριστοδούλου

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply