Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο

Θέλω νὰ δῶ πότε θὰ «δείξουν» οἱ ἀναμεταδότες τῆς πληροφορίας τὸ πῶς ἔμαθαν τὴν ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε.!!!!
Πιστεύουν πὼς ὅσο …σφυρίζουν ἀδιάφορα ὁ κόσμος δὲν μαθαίνει τὶς ἀπατεωνιὲς τοῦ …«πατερούλη» τους!!!

Γιούλη

Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ Σ.τ.Ε. γιὰ τὸν Νῖκο Γιαννακόπουλο!!!
Ἀποῤῥίπτει ὡς ἀσυμβίβαστη τὴν ἐκλογή του!!!
Τώρα ἄς ἀπολογηθῇ ὁ περιφερειάρχης στὸν Ἀρκαδικὸ λαό!!!

 Μόνον τὰ «Ὀρθολογικά» τολμοῦν κι ἀποκαλύπτουν ὅσα οἱ ἄλλοι φοβοῦνται!!!
 Μὲ τὴν Ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἐπικυρώνεται ἡ ἐξαπάτησις τοῦ Ἀρκαδικοῦ λαοῦ, στὸν ὁποῖον ἀπέκρυψαν, ἐν γνώσει τους, ὁ Περιφερειάρχης καὶ ὁ «σύμβουλός» του, τὸ ἀσυμβίβαστο ποὺ ὑπῆρχε στὴν ὑποψηφιότητά του!!!
Ἔτσι ὀργανώνεται τὸ δίκτυο τῆς διαπλοκῆς στὴν Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ἀπὸ τὰ ψηφοδέλτια ἀκόμη…!!!Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο1

Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο2Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο3
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο4Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο5
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο6
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο7
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο7
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο8
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο9Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο11
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο12Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο13.Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο14
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο15Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο16
Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο17Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο18Ὁλόκληρη ἡ ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὸν Γιαννακόπουλο19Τὸ θέμα μας τώρα εἶναι ἡ ἐξαπάτησις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καὶ τῆς Δικαισύνης…
Τόσο ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς παρατάξεως, Πέτρο Τατούλη, ποὺ ἔβαλε τὸν Νῖκο Γιαννακόπουλο ὑποψήφιό του, ἐνῷ ἤξερε πὼς τοὺ ἔδινε ἐργολαβικὰ συμφωνητικά, ποὺ τὰ ὑπέγραφαν οἱ δύο τους καὶ γνώριζε, ἐπίσης, τὶς ἀπαγορευτικὲς διατάξεις τοῦ Καλλικρατικοῦ νόμου, ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες, περὶ ἀσυμβιβάστου, στὴν ὑποψηφιότητα συμβούλου!!!
Ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Νῖκο Γιαννακόπουλο, ποὺ γνωρίζοντας ὅλα αὐτά, εἶχε τὸ θράσος νὰ περιφέρεται σὲ σταθμοὺς καὶ ΜΜΕ καὶ νὰ διακηρύσσῃ τὴν …«σπίλωσή» του ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ τὸν κατηγορούσαμε!!!
Θέμα δεοντολογίας ἐπίσης ἀναφύεται καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔδωσαν βῆμα στὸν Νῖκο Γιαννακόπουλο, πρὶν κἄν ἀποφασίσῃ ἡ Δικαιοσύνη σὲ τελικὸ βαθμό, ἀλλὰ ἐνᾦ εἶχε βγῆ ἡ ἀποῤῥιπτικὴ ἀπόφασις τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου, ἐπιτρέποντάς του νὰ μιλᾷ, ὑπεραμυνόμενος τοῦ ἑαυτοῦ του, χωρὶς ἀντίλογο, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε παραπλανώντας τὸν Ἀρκαδικὸ λαό, ποὺ εἶχε ἤδη ἐξαπατηθῆ.
Ἡ συνέχεια διαγράφεται ἐνδιαφέρουσα….!!!
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *