Κάτω ὁ Ῥουβίκων

Κάτω ὁ ῬουβίκωνὉ Κ. Α. Παναγόπουλος περιγράφει μὲ εὔθυμο τρόπο τὴν προεκλογικὴ ὁμιλία ἐνὸς ὑποψηφίου βουλευτοῦ:

«Καὶ τότε ἐγώ, ὡς ἄλλος Καίσαρ, ἀπεφάσισα νὰ διαβῶ τὸν Ῥουβίκωνα…» 
«Νὰ τὸν διαβῇς, κυρ-Ἀντωνάκη μου, νὰ τὸν διαβῇς», φωνάζει ἀπὸ κάτω ὁ μπαρμπα-Νικολός.
«Καὶ εἶν’ αὐτὸς μαθές καλλίτερος ἀπό τοῦ λόγου σου;;;»,  συμπληρώνει ἔνας ἄλλος ψηφοφόρος.
«Κάτω ὁ Ῥουβίκων, κάτωωω», φωνάζουν ὅλοι ἐν χορῷ.

Κ. Α. Παναγόπουλος, «Ἡμερολόγιον Κ. Φ. Σκόσκου», 1917,
ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Κούλας Ξηραδάκη, «Ἡ Ἀθῆνα πρὶν 100 χρόνια»,  Ἐκδόσεις Κέδρος.

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply