Τὰ πρῶτα (πραγματικά) ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα…

Εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν θελήσαμε νὰ δοῦμε ἐξ ἀρχῆς…
Εἶναι πὼς καὶ πάλι, ὅπως πάντα, ἐξελέγησαν αὐτοὶ ποὺ θὰ φᾶν …περισσότερο!!!

Γιὰ νὰ διασκεδάσουμε λίγο τὶς ἀγωνίες μας…
…ἤ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα τὸ ποιός, ὁ πραγματικός, λόγος τῶν ἐκλογῶν.

Τὰ πρῶτα (πραγματικά) ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα...
Ἀνεξαρτήτως ὀνομάτων λοιπόν, τὰ πρῶτα ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, ἀναδεικνύουν, ὡς πρῶτο κόμμα τὸ «Ἕνωσις γιὰ νὰ …τρῶμε, ἀπὸ τὶς σάρκες τῶν Ἑλλήνων»!!!

Φιλονόη

Ἀπὸ τὸν φίλο freeman.
φωτογραφία

(Visited 265 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὰ πρῶτα (πραγματικά) ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα…

Leave a Reply