Τὸ δάγκωμα τοῦ φιδιοῦ…

Ἀσημένιο ἀνάγλυφο γυναικὸς μὲ φίδι, Ἑλληνικὸ ἔργο, 4ος αἰώνας π.Χ.

Εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 4 ἀργυρὰ ἀνάγλυφα, τὰ ὁποῖα ἦταν μέρη δοχείων. Βρέθηκε στὴν ἰρανικὴ πόλη Nihawand, κοντά στὸ Isfahan.
Ἡ γυναίκα ἴσως εἶναι ἡ Εὐρυδίκη, ἡ σύζυγος τοῦ Ὀρφέα ἡ ὁποία πέθανε ἀπὸ δάγκωμα φιδιοῦ.
Μόναχο, Antikensammlung.

Τὸ δάγκωμα τοῦ φιδιοῦ...

Silver relief of woman with snake, Greek, fourth century BCE
This was one of 4 silver reliefs, which were originaly part of bowls, found in the Iranian city Nihawand near Isfahan. The woman fleeing a snake may represent Eurydice, the wife of Orpheus who was killed by the bite of a snake and almost rescued from the Underworld by the power of her husband’s music.
Munich, Antikensammlung. Credits: Barbara McManus, 2005

περισσότερα γιὰ τὴν Εὐριδίκη ἐδῶ.
Φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ.

Χλόη

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply